ผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2562

 

ผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2562


มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดดังนี้

1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์  จำนวน 5  ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน
2. นิตยสารฝึกปฏิบัติ    จำนวน  2  ฉบับ  จากสถาบันการศึกษา 2 สถาบัน
3. สารคดีเชิงข่าว     จำนวน 9  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ สถาบันการศึกษา  5 สถาบัน
4. ข่าวฝึกปฎิบัติ   จำนวน 11 ข่าว จากหนังสือพิมฑ์ 5 ฉบับ สถาบันการศีกษา 5 สถาบัน
5. ข่าวสิ่งแวดล้อม   จำนวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ สถาบันการศึกษา 5 สถาบัน
6. ข่าวออนไลน์    จำนวน  8  ข่าว จากสถาบันการศึกษา 5  สถาบัน7.บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  จำนวน 5  ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน

 

1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์  จำนวน 5  ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน

ลำดับที่ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกร  ปี2562 วันเดือนปี สถาบัน
1 นิสิตนักศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 กำแพงแดง ฉบับที่ 35 ปีที่ 25  พ.ย. 2562 มรภ.สวนสุนันทา
3 อ่างแก้ว ปีที่ 44 ฉบับที่ 2  18 - 25 พย. 62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 The Prototype by CA@PIM ปี 2562 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
5 ลูกศิลป์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  27 มค. 63 มหาวิทยาลัยศิลปากร


2. นิตยสารฝึกปฏิบัติ    จำนวน  2  ฉบับ  จากสถาบันการศึกษา 2 สถาบัน

ลำดับที่ นิตยสาร และบรรณาธิกร  ปี 2562 วันเดือนปี สถาบัน
1 ars magazine Vol.10 2019 มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 ANGKAEW plus+ Dec 2019  Issue 18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3. สารคดีเชิงข่าว     จำนวน 9  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ สถาบันการศึกษา  5 สถาบัน

ลำดับที่ สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2562 หนังสือพิมพ์ สถาบัน
1 ข่าวลมหายใจที่หายไปในห่วงโซ่อาหาร นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ข่าวมารดาผู้ติดเชื้อเอสไอวีในประเทศไทย ชีวิตภายใต้ความกลัวและความไม่รู้ในเรื่องสิทธิที่ตนพึงมี นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 คนกอง: เติบโตในกองถ่ายและตายในหน้าที่ นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 หยุด! ธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กภัยค้ามนุษย์ที่ไม่ควรมองข้าม กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
5 ล้างภาพชุมชนป้อมมหากาฬ สู่สวนสาธารณะที่ล้มเหลว กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
6 เกาะจิก พื้นที่เศรษฐกิจเชิงลบ สู่ชุมชนต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนผสมผสาน The Prototype by CA@PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
7 งานช่างเมืองเพชรลมหายใจสุดท้าย  ถึงกาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรี ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 รับลูกสาวกลับบ้าน แหวกม่านประเพณีมองสิทธิสตรีชาวม้ง อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เมี่ยงพืชเศรษฐกิจ กลิ่นวัฒนธรรมชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

4. ข่าวฝึกปฎิบัติ   จำนวน 11 ข่าว จากหนังสือพิมฑ์ 5 ฉบับ สถาบันการศีกษา 5 สถาบัน

ลำดับที่ ข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2562 หนังสือพิมพ์ สถาบัน
1 ข่าวผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 ข่าวที่ของรัฐ สิทธิของใคร นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 เจาะ! กระบวนการธุรกิจกล่องบริจาค การกุศลแฝงผลกำไร กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
4 เช็คก่อนแมตซ์ ตำรวจชี้ไม่มีกฎหมายควบคุม เจ้าของแอปฯ หาคู่เผยส่วนใหญ่มี AI ตรวจสอบแต่ไม่จริงจัง กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
5 หยุด! ธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กภัยค้ามนุษย์ที่ไม่ควรมองข้าม กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
6 สคบ.รับ ประกาศคุมอพาร์ทเมนท์ไม่เป็นธรรม The Prototype by CA@PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
7 ลักลอบขุดศพ-ขายของขลังออนไลน์ The Prototype by CA@PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
8 ขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9 แม่น้ำโขงผันผวนหนักภาคประชาชนหวั่นพันธุ์ปลาสูญ อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 ผอ.สพป.เขต2 ยัน ต้องควบรวมโรงเรียน แม้มีเสียงค้าน อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 เกษตรม่อนแจ่มรุดเปิดรีสอร์ทนับรัอยเหตุราคาพืชผลทรุดหนัก อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

5. ข่าวสิ่งแวดล้อม   จำนวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ สถาบันการศึกษา 5 สถาบัน

ลำดับที่ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ปี 2562 หนังสือพิมพ์ สถาบัน
1 ข่าวเทรนด์รักษ์โลก : ผ่านมาแล้ว (โปรดอย่า) ผ่านไป นิสิตนักศีกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 เกษตรออร์แกนิกของไทย ดีจริงไหม? เมื่อมาตรฐานของไทยยังไกลจากสากล นิสิตนักศีกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 อนุรักษ์ VS ทำลายเพาะนกคุ้มครองถูกกฎหมาย ความหวังดีที่อาจทำร้ายธรรมชาติ กำแพงแดง มรภ.สวนสุนันทา
4 เกเร เครื่องเขียนปลอดสารพิษ กระตุ้นการรักษาสิ่งแวดล้อม The Prototype by CA@PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
5 ศูนย์ศรียวง แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ The Prototype by CA@PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
6 ฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ The Prototype by CA@PIM สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
7 ทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น้ำเป็นกรด โลกร้อนทำนิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
8 Kamitkatsu แดนไร้ขยะ อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 ย้อนรอยบ้านบุญเรือง กับเบิ้ม พิชเญศพงษ์ เมื่อแม่น้ำละชุมชนคือคำตอบสุดท้าย อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


6. ข่าวออนไลน์    จำนวน  8  ข่าว จากสถาบันการศึกษา 5  สถาบัน7.บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  จำนวน 5  ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน

 

ลำดับที่ ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ปี 2562 สื่อออนไลน์ สถาบัน ลิงค์ข่าวออนไลน์
1 รายงานชุด ประชาธิปไตยบนทางสัญจร ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.ทางเท้ากรุงเทพฯ...ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ? https://nisitjournal.press/
https://nisitjournal.press/2020/01/19/bkk-pavements/

2.นานาทัศนะ “คนเล็กคนน้อย” บนท้องถนนเมืองหลวง https://nisitjournal.press/
https://nisitjournal.press/2020/01/20/voices-from-commuters/

3.ทางสัญจรในกรุงเทพฯ ไม่ใช่ของทุกคน แต่เป็นของรถเก๋ง! https://nisitjournal.press/
https://nisitjournal.press/2020/01/21/cars-rule-bkk-roads/

4.ขนส่งมวลชน...ทางออกของปัญหารถติด? https://nisitjournal.press/
https://nisitjournal.press/2020/01/21/bkk-mass-transit/
2 พลังของคนกลุ่มไหน ที่ต่อลมหายใจให้โลกศิลปะนอกเมืองกรุง ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ นิสิตนักศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังของคนกลุ่มไหน ที่ต่อลมหายใจให้โลกศิลปะนอกเมืองกรุง ทางเว็บไซต์ นิสิตนักศึกษา https://nisitjournal.press/
https://nisitjournal.press/2019/12/06/countryside-artmovement/

หลังของคนกลุ่มไหน ที่ต่อลมหายใจให้โลกศิลปะนอกเมืองกรุง ทางสื่อสังคมออนไลน์ นิสิตนักศึกษา ครั้งที่1

https://www.facebook.com/nisitjournal/photos/a.1468241686728129/2462036560681965/?type=3&theater

หลังของคนกลุ่มไหน ที่ต่อลมหายใจให้โลกศิลปะนอกเมืองกรุง ทางสื่อสังคมออนไลน์ นิสิตนักศึกษา ครั้งที่2

https://www.facebook.com/nisitjournal/videos/541145956727200/?__tn__=-R
3 ถนนยางพารา https://theprototype.pim.ac.th สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ https://theprototype.pim.ac.th/2019/08/21/theprototypeca2-1/
4 เศษไม้ไร้ค่าสู้ตุ๊กตาทำเงิน https://theprototype.pim.ac.th สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ https://theprototype.pim.ac.th/2019/08/21/theprototype2-2-2/
5 ข้อสงสัย ‘โฆษณาบนกระจกรถเมล์’ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่ http://www.baankluayonline.co มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.baankluayonline.co/report-bus-advertisment/
6 อีสานเตรียมรับมือภัยแล้งหนักปี 63 https://www.facebook.com/Siangthaibaan มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.facebook.com/Siangthaibaan/posts/2512091722251049
7 มมส. ปรับปรุงแอพฯ EV-BUS รองรับโทรศัพท์ทุกรุ่น คาดพร้อมใช้ ปี63 https://m.facebook.com/story.php มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2506241272836094&id=538478896279018

มมส. อัปเดตการปรับปรุงแอป EV-BUS คาดใช้งานได้มีนาคมปีนี้

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2594817570645130&id=538478896279018
8 ตี-ตบหน้า-เรียกประจาน วิธีครูไทยลงโทษนักเรียน
มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 1: คลิปวิดิโอ ‘ฉ่อย VS แร็ป ตอน ครูตีไม่ใช่เรื่องสนุก’ https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/videos/530883881083968/

2. ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 2: คลิปวิดิโอ ‘ฉ่อย VS แร็ป ตอน ผิดกฎครู ตีหนูแล้วได้อะไร’ https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/videos/532894354170079/

3. ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 3: บทความ เรื่องราวการถูกทำโทษที่ส่งผลถึงปัจจุบัน https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/posts/2596502217053083

4. ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 4: คลิปวิดิโอ ‘นักเรียนไทยกับการถูกทำโทษ’ โดยมีผู้เข้าถึงโพสท์ทั้งหมด https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/videos/2437759313154069/

5. ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 5: อินโฟกราฟิก ‘4 วิธีลงโทษ นักเรียนนักศึกษา https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/posts/2653171551386149

6. ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 6: อินโฟกราฟิกประกอบผลสำรวจ https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/posts/2694045407298763

7. ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 7: สื่อเกมการเรียนรู้ ‘โดนครูตี ทำไงดี’ โดยมีผู้เข้าถึงโพสท์ทั้งหมด 947 ครั้ง https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/posts/2731429556893681

8. ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 8: ข่าวประกอบอินโฟกราฟฟิก ‘ตี-ตบหน้า-เรียกประจาน https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/posts/2776074282429208

9. ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 9: บทความ สัมภาษณ์ 2 อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเด็น https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/posts/2777994285570541

10. ซีรีส์ “ครูลงโทษเด็ก” ตอนที่ 10: บทความ ‘ส่องสาธิตจุฬา ฯ จัดการนักเรียนผิดระเบียบ’ https://www.facebook.com/looksilp
https://www.facebook.com/looksilp/posts/2779941262042510