ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2562

 

 

ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2562

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”  และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การตัดสินรางวัลประจำปี  2562 ปรากฎดังนี้

รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 5  ฉบับ จาก 5 สถาบัน  ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กำแพงแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  และรางวัลการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินสด 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 11 ข่าว จาก 5 สถาบัน  ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  ข่าวขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ   รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลได้แก่ ข่าวลักลอบขุดศพ-ขายของขลังออนไลน์ The Prototype by CA@PIM  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และข่าวผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทสารคดีและข่าวสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ข่าว จาก 5 สถาบัน  ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น้ำเป็นกรด โลกร้อนทำนิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ     รางวัลชมเชย  2 รางวัล ได้แก่ “ข่าว Kamitkatsu แดนไร้ขยะ หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “ข่าวเกษตรออร์แกนิกของไทย ดีจริงไหม? เมื่อมาตรฐานของไทยยังไกลจากสากล” หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 8 ข่าว จาก 5สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  “ข่าวรายงานชุด ประชาธิปไตยบนทางสัญจร ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์https://nisitjournal.press/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่  “ข่าว ข้อสงสัย ‘โฆษณาบนกระจกรถเมล์’ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่ http://www.baankluayonline.co มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ  “ข่าวตี-ตบหน้า-เรียกประจาน วิธีครูไทยลงโทษนักเรียน facebook.com/looksilp มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติ มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน  2 ฉบับ จาก 2 สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ชิ้น จาก 5สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ สารคดีเชิงข่าวงานช่างเมืองเพชรลมหายใจสุดท้าย  ถึงกาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรี   หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์    มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ    มีรางวัลชมเชย   2 รางวัล ได้แก่    “สารคดีเชิงข่าว มารดาผู้ติดเชื้อเอสไอวีในประเทศไทย ชีวิตภายใต้ความกลัวและความไม่รู้ในเรื่อง หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “สารคดีเชิงข่าวรับลูกสาวกลับบ้าน แหวกม่านประเพณีมองสิทธิสตรีชาวม้ง  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย และชี้แจงผลการประกวดรางวัลในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-668-9422

 

ผลงานส่งเข้าประกวดรางวัลพิราบน้อย ประจำปี 2562