คำชี้แจง ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2562

 

 

 

 

คำชี้แจง

ประกาศผลการตัดสินการประกวดรางวัลพิราบน้อย รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประจำปี 2562

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ นิตยสารฝึกปฏิบัติ ข่าวหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ  ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ  ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ และการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ ในสถาบันอุดมศึกษารางวัล “พิราบน้อย”  และประกวดสารคดีเชิงข่าว “รางวัลริต้า ปาติยะเสวี” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำหนังสือพิมพ์และการทำข่าวของนิสิตนักศึกษาวิชานิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุนการจัดประกวดจาก  บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การตัดสินรางวัลประจำปี  2562 ปรากฎดังนี้


รางวัลพิราบน้อยประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ มีผลงานหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน 5  ฉบับ จาก 5 สถาบัน  ผลงานหนังสือพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล ได้แก่  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์กำแพงแดง  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  และรางวัลการบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ ดีเด่น ได้แก่ หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินสด 7,500 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ


รางวัลพิราบน้อยประเภทข่าวฝึกปฏิบัติ ในปีนี้มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 11 ข่าว จาก 5 สถาบัน  ผลงานข่าวที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  ข่าวขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ   รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลได้แก่ ข่าวลักลอบขุดศพ-ขายของขลังออนไลน์ The Prototype by CA@PIM  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  และข่าวผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ


รางวัลพิราบน้อย ประเภทสารคดีและข่าวสิ่งแวดล้อม มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ข่าว จาก 5 สถาบัน  ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่ ข่าวทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น้ำเป็นกรด โลกร้อนทำนิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ     รางวัลชมเชย  2 รางวัล ได้แก่ “ข่าว Kamitkatsu แดนไร้ขยะ” หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “ข่าวเกษตรออร์แกนิกของไทย ดีจริงไหม? เมื่อมาตรฐานของไทยยังไกลจากสากล” หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


รางวัลพิราบน้อย ประเภทข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ มีผลงานข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 8 ข่าว จาก 5สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  “ข่าวรายงานชุด ประชาธิปไตยบนทางสัญจร ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์” https://nisitjournal.press/ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย มี 2  รางวัล ได้แก่  “ข่าว ข้อสงสัย ‘โฆษณาบนกระจกรถเมล์’ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่ http://www.baankluayonline.co มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ  “ข่าวตี-ตบหน้า-เรียกประจาน วิธีครูไทยลงโทษนักเรียน facebook.com/looksilp มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


รางวัลพิราบน้อย ประเภทนิตยสารฝึกปฎิบัติ มีผลงานนิตยสารฝึกปฏิบัติส่งเข้าประกวดจำนวน  2 ฉบับ จาก 2 สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นได้แก่  ANGKAEW plus มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ


รางวัลริต้า ปาติยะเสวี ประเภทสารคดีเชิงข่าว เป็นรางวัลที่จัดประกวดเพื่อรำลึกถึงนางสาวริต้า ปาติยะเสวี อดีตนักหนังสือพิมพ์ผู้ล่วงลับ  ในปีนี้มีผลงานสารคดีเชิงข่าวส่งเข้าประกวดจำนวน 9 ชิ้น จาก 5สถาบัน ผลงานที่ได้รับรางวัลดีเด่น ได้แก่ สารคดีเชิงข่าวงานช่างเมืองเพชรลมหายใจสุดท้าย  ถึงกาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรี   หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์    มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ    มีรางวัลชมเชย   2 รางวัล ได้แก่    “สารคดีเชิงข่าว มารดาผู้ติดเชื้อเอสไอวีในประเทศไทย ชีวิตภายใต้ความกลัวและความไม่รู้ในเรื่อง หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “สารคดีเชิงข่าวรับลูกสาวกลับบ้าน แหวกม่านประเพณีมองสิทธิสตรีชาวม้ง  หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ


ทั้งนี้ขอเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลข้างต้น และผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล พิราบน้อย และชี้แจงผลการประกวดรางวัลในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องอิศรา อมันตกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-668-9422


พิจารณาตัดสินรางวัล พิราบน้อย ประเภทต่างๆ

1. หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกรหนังสือพิมพ์  จำนวน 5  ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน

ลำดับที่

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและบรรณาธิกร  ปี2562

วันเดือนปี

สถาบัน

1

นิสิตนักศึกษา

ฉบับที่ 2 ปี 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

กำแพงแดง

ฉบับที่ 35 ปีที่ 25  พ.ย. 2562

มรภ.สวนสุนันทา

3

อ่างแก้ว

ปีที่ 44 ฉบับที่ 2  18 - 25 พย. 62

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

The Prototype by CA@PIM

ปี 2562

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

5

ลูกศิลป์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  27 มค. 63

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัล หนังสือพิมพ์ ดีเด่น

ลูกศิลป์ มีกราฟิกที่สวยงามกว่าเล่มอื่น โดดเด่นในเรื่องของข่าวหรีดมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคเรื่องค่าเทอมและการลงโทษเด็ก อินโฟกราฟิกดีกว่าเล่มอื่นๆ

ข้อด้อยหน้าปกมีสีจืด กราฟิกด้อยลงอย่างมากจากปีก่อน ข้อมูลในกราฟิกไม่มีมากกว่าตัวภาพ ปริมาณข่าวยังคงเดิมไว้  หน้าแรกการใช้ภาษา ม. ไม่ได้สื่อว่าคืออะไร ขาดความละเอียดพิมพ์ผิดหลายคำ ภาษาการเรียบเรียง

ที่หน้า 8 การใช้ลักษณะ 12 มหาวิทยาลัยในเนื้อความควรใช้มหาวิทยาลัย 12 แห่ง เป็นต้น

ชมเชย  2 รางวัลคือ

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

ดีไซด์สวยแต่พอเลย์ดำทำให้อ่านยากปกดูไม่ค่อยเป็นปกเหมือนหน้าใน ดูเหมือนไม่ใช่หนังสือพิมพ์เนื้อหาไม่ดูเป็นข่าวเป็นลักษณะสารคดีมากกว่า การเขียนควรให้มีลักษณะของข่าวมากขึ้นเพราะไม่มีโครงสร้างข่าว

หนังสือพิมพ์กำแพงแดง

พาดหัวข่าวเก่งแต่เนื้อในไม่มีข้อมูลมากเท่าที่ควร มีความพยายามมีคิวอาร์โค๊ต ฟอนท์ไม่เหมือนกันทุกหน้า การพิมพ์การตัดคำไม่ถูกต้องเยอะ หน้า4 คอล์ลัมน์ที่3 มีพิมพ์ผิด บางข่าวดีแต่การเรียบเรียงผิด การพาดหัวข้อมีผิดจากเนื้อใน

เข้ารอบพิจารณา

อ่างแก้ว

ไม่ปรับรูปแบบ ฟอนท์แต่ละหน้าไม่เหมือนกัน ทำให้ไม่นิ่งการเลือกรูปยังไม่ค่อยเด่น การเลือกข่าวหรีดยังไม่ดีพอ ไม่มีประเด็นสาธารณะที่คนเกี่ยวข้องเท่าไหร่ ไม่มีสไตล์บุ๊กที่ดีฟอนท์เยอะมากโดยเฉพาะหน้า 6

Prototype plus

มีความพยายามดี มีความคืบหน้าแบบก้าวกระโดดจากปีที่แล้ว มีลักษณะหนังสือพิมพ์น่าให้กำลังใจ การเลือกฟอนท์พื้นควรใช้ฟอนท์ที่มีหัว เพราะพอไม่มีหัวทำให้อ่านยาก  มีพัฒนาการที่ดี ข่าวส่วนใหญ่เป็นข่าวพีอาร์ ข่าวหรีดพาดหัวเป็นข่าวที่ยังอยู่ในกระบวนการจึงไม่น่าสนใจ

 


2. นิตยสารฝึกปฏิบัติ    จำนวน  2  ฉบับ  จากสถาบันการศึกษา 2 สถาบัน

ลำดับที่

นิตยสาร และบรรณาธิกร  ปี 2562

วันเดือนปี

สถาบัน

1

ars magazine

Vol.10 2019

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2

ANGKAEW plus+

Dec 2019  Issue 18

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล นิตยสาร

ดีเด่น ANGKAEW plus+

ข้างในเก็บรายละเอียดค่อนข้างดี อ่างแก้วไม่ควรมีวงกลมตรงชื่อโลโก้ จะดูแข็งแรงกว่า ข้างในดีไซด์สวยอ่านง่ายสะอาดตา ช่องว่างระหว่างบรรทัดควรเว้นระยะให้มากกว่านี้ เนื้อหาดีหลากหลาย

Ars

มีความพยายามโชว์ลูกเล่นมากจนเกินไป การใช้ฟอนท์เนื้อในพาดหัวดูเล่นจนเกินไป การใช้ภาพเนื้อหาหลักไม่คมชัด ฟอน์ทไปเนื้อหาพาดหัวบางหน้าไม่คมชัด

 


3. ข่าวฝึกปฎิบัติ   จำนวน 11 ข่าว จากหนังสือพิมฑ์ 5 ฉบับ สถาบันการศีกษา 5 สถาบัน

ลำดับที่

ข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2562

หนังสือพิมพ์

สถาบัน

1

ข่าวผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

ข่าวที่ของรัฐ สิทธิของใคร

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

เจาะ! กระบวนการธุรกิจกล่องบริจาค การกุศลแฝงผลกำไร

กำแพงแดง

มรภ.สวนสุนันทา

4

เช็คก่อนแมตซ์ ตำรวจชี้ไม่มีกฎหมายควบคุม เจ้าของแอปฯ หาคู่เผยส่วนใหญ่มี AI ตรวจสอบแต่ไม่จริงจัง

กำแพงแดง

มรภ.สวนสุนันทา

5

หยุด! ธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กภัยค้ามนุษย์ที่ไม่ควรมองข้าม

กำแพงแดง

มรภ.สวนสุนันทา

6

สคบ.รับ ประกาศคุมอพาร์ทเมนท์ไม่เป็นธรรม

The Prototype by CA@PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

7

ลักลอบขุดศพ-ขายของขลังออนไลน์

The Prototype by CA@PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

8

ขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

9

แม่น้ำโขงผันผวนหนักภาคประชาชนหวั่นพันธุ์ปลาสูญ

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10

ผอ.สพป.เขต2 ยัน ต้องควบรวมโรงเรียน แม้มีเสียงค้าน

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11

เกษตรม่อนแจ่มรุดเปิดรีสอร์ทนับรัอยเหตุราคาพืชผลทรุดหนัก

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น
ดีเด่น ข่าวขึ้นค่าเรียนเหยียบแสน! 2ทศวรรษพุ่งเกินเงินเฟ้อ  หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ข่าวมีความรอบด้าน ทำเนื้อหาค่อนข้างละเอียดนำเสนอตัวเลขเยอะเกินไป ข่าวเป็นแพคทำให้ดูมีพลังในการนำเสนอการพาดหัวข่าวไม่ควรใส่ความเห็นเข้าไปควรบอกตัวเลขกี่เท่าไปเลย

ชมเชย 2 ข่าว

ข่าวผักหนึ่งไร่ไก่หนึ่งตัวทหารเกณฑ์โวยสภาพอาหาร    หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเลือกประเด็นค่อนข้างมีการเชื่อมโยงกับสาธารณะแต่ตัวละครควรเลือกให้มากกว่านี้ ควรสัมภาษณ์แหล่งข่าวที่มากกว่านี้ควรสัมภาษณ์ผู้บังคับหน่วย และควบคู่กับทางพลทหาร


ข่าวลักลอบขุดศพ-ขายของขลังออนไลน์ หนังสือพิมพ์The Prototype    สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มีความน่าสนใจในการนำเสนอไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวรอบด้าน ทนาย เณรแอร์ ตำรวจ มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย แต่ย่อหน้าสุดท้ายมีประเด็นความเห็นเข้าไปด้วย

 


4. ข่าวสิ่งแวดล้อม   จำนวน 9 ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ สถาบันการศึกษา 5 สถาบัน

ลำดับที่

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ ปี 2562

หนังสือพิมพ์

สถาบัน

1

ข่าวเทรนด์รักษ์โลก : ผ่านมาแล้ว (โปรดอย่า) ผ่านไป

นิสิตนักศีกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

เกษตรออร์แกนิกของไทย ดีจริงไหม? เมื่อมาตรฐานของไทยยังไกลจากสากล

นิสิตนักศีกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

อนุรักษ์ VS ทำลายเพาะนกคุ้มครองถูกกฎหมาย ความหวังดีที่อาจทำร้ายธรรมชาติ

กำแพงแดง

มรภ.สวนสุนันทา

4

เกเร เครื่องเขียนปลอดสารพิษ กระตุ้นการรักษาสิ่งแวดล้อม

The Prototype by CA@PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

5

ศูนย์ศรียวง แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

The Prototype by CA@PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

6

ฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ

The Prototype by CA@PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

7

ทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น้ำเป็นกรด โลกร้อนทำนิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

8

Kamitkatsu แดนไร้ขยะ

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

ย้อนรอยบ้านบุญเรือง กับเบิ้ม พิชเญศพงษ์ เมื่อแม่น้ำละชุมชนคือคำตอบสุดท้าย

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล สารคดีและ ข่าวสิ่งแวดล้อม

ดีเด่น  ข่าวทะเลไทยเดือด-คลื่นแรง-น้ำเป็นกรด โลกร้อนทำนิเวศอ่าวเมืองเพชรฯพัง   หนังสือพิมพ์ลูกศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีข่าวค่อนข้างรอบด้านอ่านแล้วมีความอิ่มเนื่องจากข่าวครบ กราฟิกประกอบทำให้ครบสมบูรณ์มีความลงตัว

ชมเชย 2 ข่าวคือ

ข่าวเกษตรออร์แกนิกของไทย ดีจริงไหม? เมื่อมาตรฐานของไทยยังไกลจากสากล  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศีกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีประเด็นเชื่อมโยงสาธารณะดีมากดึงความสนใจดูปลอดภัย ใกล้ตัวมากองค์ประกอบของข่าวดี หัวข้อในการนำเสนอดีถ้ามีอินโฟประกอบด้วยจะดีมากขึ้น

ข่าวKamitkatsu แดนไร้ขยะ  หนังสือพิมพ์ อ่างแก้ว       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์ประกอบของสารคดีเชิงข่าวมีความน่าสนใจ เป็นเรื่องของชุมชน ยังก่ำกึ่งระหว่างสารคดีท่องเที่ยวหรือ จะเป็นสิ่งแวดล้อมยังจับผิวเล่าเรื่องเท่านั้นยังไม่ถึงดีเด่น

 


5. สารคดีเชิงข่าว     จำนวน 9  ข่าว จากหนังสือพิมพ์ 5 ฉบับ สถาบันการศึกษา  5 สถาบัน

ลำดับที่

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ ปี 2562

หนังสือพิมพ์

สถาบัน

1

ข่าวลมหายใจที่หายไปในห่วงโซ่อาหาร

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

ข่าวมารดาผู้ติดเชื้อเอสไอวีในประเทศไทย ชีวิตภายใต้ความกลัวและความไม่รู้ในเรื่องสิทธิที่ตนพึงมี

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

คนกอง: เติบโตในกองถ่ายและตายในหน้าที่

นิสิตนักศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4

หยุด! ธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กภัยค้ามนุษย์ที่ไม่ควรมองข้าม

กำแพงแดง

มรภ.สวนสุนันทา

5

ล้างภาพชุมชนป้อมมหากาฬ สู่สวนสาธารณะที่ล้มเหลว

กำแพงแดง

มรภ.สวนสุนันทา

6

เกาะจิก พื้นที่เศรษฐกิจเชิงลบ สู่ชุมชนต้นแบบการใช้พลังงานทดแทนผสมผสาน

The Prototype by CA@PIM

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

7

งานช่างเมืองเพชรลมหายใจสุดท้าย  ถึงกาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรี

ลูกศิลป์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

8

รับลูกสาวกลับบ้าน แหวกม่านประเพณีมองสิทธิสตรีชาวม้ง

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9

เมี่ยงพืชเศรษฐกิจ กลิ่นวัฒนธรรมชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง

อ่างแก้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาคดีเชิงข่าว

ดีเด่น  สารคดีเชิงช่าวงานช่างเมืองเพชรลมหายใจสุดท้าย  ถึงกาลสลายเชิงช่างเมืองเพชรบุรีหนังสือพิมพ์ลูกศิลป์          มหาวิทยาลัยศิลปากร

เขียนดีมีศิลปะที่ควรอนุรักษ์มีตัวละคร มีการสัมภาษณ์ช่างจริง และคนยุคปัจจุบันไม่ต้องการสานต่อสะท้อนปัญหาและหาทางออกให้ด้วย

ชมเชย 2 ข่าวคือ

สารคดีเชิงช่าวมารดาผู้ติดเชื้อเอสไอวีในประเทศไทย ชีวิตภายใต้ความกลัวและความไม่รู้ในเรื่องสิทธิที่ตนพึงมี  หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แง่มุมทางสังคมข้อมูลทางสังคมที่น่าสนใจสะท้อนภาพลักษณ์ที่มีการประชาสัมพันธ์ มองให้เห็นความเหลือมล่ำการเข้าถึงบริหารสาธารณสุขและการศึกษา ความรู้ของประชาชนยังไม่เท่ากัน ประเด็นดี

สารคดีเชิงช่าวรับลูกสาวกลับบ้าน แหวกม่านประเพณีมองสิทธิสตรีชาวม้ง      หนังสือพิมพ์อ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตีแผ่หญิงชาวม้ง มีความพยายามให้แก้ไขระเบียบประเพณีนี้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นเรื่องใหม่สำหรับนคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมีการนำเสนอน่าสนใจ มีความรอบด้าน

 


6. ข่าวออนไลน์    จำนวน  8  ข่าว จากสถาบันการศึกษา 5  สถาบัน7.บรรณาธิกรหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ  จำนวน 5  ฉบับ จากสถาบันการศึกษา 5 สถาบัน

ลำดับที่

ข่าวออนไลน์ฝึกปฏิบัติ ปี 2562

สื่อออนไลน์

สถาบัน

1

รายงานชุด ประชาธิปไตยบนทางสัญจร ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์

https://nisitjournal.press/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

พลังของคนกลุ่มไหน ที่ต่อลมหายใจให้โลกศิลปะนอกเมืองกรุง ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ นิสิตนักศึกษา

https://nisitjournal.press/

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

ถนนยางพารา

https://theprototype.pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

4

เศษไม้ไร้ค่าสู้ตุ๊กตาทำเงิน

https://theprototype.pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

5

ข้อสงสัย ‘โฆษณาบนกระจกรถเมล์’ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่

http://www.baankluayonline.co

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6

อีสานเตรียมรับมือภัยแล้งหนักปี 63

https://www.facebook.com/Siangthaibaan

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7

มมส. ปรับปรุงแอพฯ EV-BUS รองรับโทรศัพท์ทุกรุ่น คาดพร้อมใช้ ปี63

https://m.facebook.com/story.php

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8

ตี-ตบหน้า-เรียกประจาน วิธีครูไทยลงโทษนักเรียน

https://www.facebook.com/looksilp

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวออนไลน์

ดีเด่น รายงานข่าวรายงานชุด ประชาธิปไตยบนทางสัญจร ทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ ps://nisitjournal.press/          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานนี้ได้รับรางวัลดีเด่น เนื่องจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเข้าใจธรรมชาติของสื่อออนไลน์เป็นอย่างดี และนำคุณลักษณะของสื่อออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลประกอบข้อเท็จจริงของข่าวได้อย่างน่าสนใจ ทั้งในรูปแบบ ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง และโมชั่นกราฟฟิก นอกจากนี้ ยังเป็นข่าวที่นำเสนอแบบรายงานชุด มีการแตกประเด็นเนื้อหาเป็นเรื่องย่อย  ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว

ชมเชย 2  รางวัล

‘โฆษณาบนกระจกรถเมล์’ บดบังสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับหรือไม่ http://www.baankluayonline.co มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ข่าวชิ้นนี้มีความโดดเด่นในเรื่องประเด็นที่หยิบยกมานำเสนอ ซึ่งเจ้าของผลงานก็นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ โดยมีรายละเอียดแวดล้อมที่ทำให้ผู้อ่านชวนคิด ตลอดจนเนื้อหามีมุมมองครบถ้วนจากผู้เกี่ยวข้อง  แต่จุดอ่อนสำคัญคือ เจ้าของผลงานไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะของสื่อออนไลน์เลย  ข่าวนี้จึงนำเสนอเพียงรูปแบบตัวอักษรและภาพนิ่ง ซึ่งไม่ต่างอะไรไปจากการอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์


ข่าวตี-ตบหน้า-เรียกประจาน วิธีครูไทยลงโทษนักเรียน https://www.facebook.com/looksilp มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวนี้ตรงกันข้ามกับผลงานรางวัลชมเชย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวคือ เจ้าของผลงานใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของสื่อออนไลน์อย่างเต็มที่ ดึงดูดความสนใจจากผู้รับข่าวได้ดี มีหลากหลายอรรถรสผ่านคลิบวีดีโอ อินโฟกราฟฟิก และมัลติมีเดียต่าง ๆ แต่เนื้อหาข่าวกลับนำเสนอแบบสั้น ๆ แบ่งทยอยเผยแพร่ ไม่ปะติดปะต่อ ทำให้เป็นการยากที่จะเข้าใจภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น และทางออกที่เจ้าของผลงานต้องการสื่อสารสู่สังคม
กำหนดการประชุมชี้แจงผลการตัดสิน

รางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี ประจำปี ๒๕๖๒

ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย


๑๓.๓๐ น.             ลงทะเบียน

๑๓.๔๕ น.            เริ่มพิธีมอบรางวัลพิราบน้อย และรางวัลริต้า ปาตยะเสวี

โดย

นายมงคล   บางประภา

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นางสาวพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม

ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาด บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น


๑๔.๑๐ น.             แนะนำคณะกรรมการตัดสินรางวัล และ  เริ่มชี้แจงผลการตัดสิน

โดย

หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ        รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ ประธานกรรมการตัดสิน

บรรยงค์ สุวรรณผ่อง   กรรมการจริยธรรม สมาคมฯ กรรมการตัดสิน

นิภาวรรณ  แก้วรากมุกข์  อนุกรรมการวิชาการ สมาคมฯ  กรรมการตัดสิน

วัฒนะชัย  ยะนินทร   กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  กรรมการตัดสิน

ดร. พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์           คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


๑๔.๓๐ น.             เปิดอภิปรายซักถาม

๑๕.๓๐ น.             จบพิธีมอบรางวัล