ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพิราบน้อย”รุ่นที่ 13

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย"รุ่นที่ 13

สมาคมนักข่านักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวพิราบน้อย" รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ คุ้มแม่น้ำท่าจีนหม่อมไฉไล อำเภอบางเลน จ.นครปฐม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 67 คน จาก 33 สถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ทั่วประเทศ ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี

ภาพสไลท์บรรยากาศพิราบน้อย รุ่นที่ 13

 

 

ภาพบรรยายกาศการอบรมตลอดทั้งงาน