รางวัล พิราบน้อย และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี พศ. 2552-2536

รางวัล พิราบน้อย และรางวัล ริต้า ปาติยะเสวี

ลำดับ

พ.ศ.

ผลงานที่ได้รับรางวัล

รางวัล

ประเภทรางวัล

เจ้าของผลงาน

1

2552

หนังสือพิมพ์หอข่าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2

2552

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

2552

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา

4

2552

ข่าวแฉแก๊งปั่นกระแสออนไลน์

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว  ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5

2552

ข่าวการสรรหาอธิการบดี และเส้นทางการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของมหาวิทยาลัยบูรพา

6

2552

ข่าวไล่ที่ป้าปุ๊การพัฒนาที่อยู่เหนือคุณธรรม

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม  ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

7

2552

ข่าวเทรนด์เลี้ยงปลาทะเล

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8

2552

สารคดีเชิงข่าว “ภูทับฟ้า เมื่อชาวบ้านทวงภูเขาคืนจากเหมืองทอง”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9

2551

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

10

2551

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา

11

2551

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12

2551

ข่าวเตือนภัยคนใจบุญ แก๊งเรี่ยไรเกลื่อนเมือง

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

13

2551

ข่าวถังดับเพลิงหมดอายุ

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

14

2551

ข่าวการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ โดยหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว จากมหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

ข่าวการจัดตั้งวินมอเตอร์ไซค์ โดยหนังสือพิมพ์ลาน   ได้รับรางวัลเงิน

15

2551

ข่าวหวั่นบ่อเกลือโคกพระทำดินทรุด อบต. แฉเองมีชาวบ้านลักลอบต้มเกลือ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16

2551

ข่าว “วันนี้ของลุ่มน้ำสงคราม”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17

2550

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

18

2550

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

19

2550

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20

2550

ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

21

2550

ข่าวตะลึง!สารคาม-ยโสธร แหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22

2550

ข่าวไฮไฟล์(Hi5)พระสงฆ์

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

23

2550

ข่าวลานกีฬา กลางมลพิษ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

24

2550

สารคดีเชิงข่าว “ฤาไม้มะดันจะสิ้นทามห้วยทับทัน”

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25

2549

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

26

2549

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27

2549

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

28

2549

ข่าวการติดตั้งเสารับ-ส่งโทรคมนาคมของบริษัท ทรูคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว-มหาวิทยาลัยบูรพา

29

2549

ข่าวชาวบ้านครวญน้ำประปาขุ่นแดงหวั่นคุณภาพน้ำต่ำมาตรฐาน

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์บูมีตานี-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

30

2549

ข่าวเตรียมจัดสัมมนาร้านขายยาทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพขายยาคุมอันตรายให้นักศึกษา

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์-มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

31

2549

ข่าวแฟชั่นทรมานสัตว์

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

32

2549

สารคดีเชิงข่าวเสียงร่ำไห้จากแม่น้ำชี

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33

2548

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

34

2548

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

35

2548

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิยาลัยเชียงใหม่

36

2548

ข่าวบุหรี่รุกรั้วมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์หอข่าว จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

37

2548

ข่าวไวน์คูลเลอร์

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

38

2548

ข่าวชาวบ้านครวญทนทุกข์ 10 ปีน้ำเสียท่ากระสังข์

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

39

2548

ตีแผ่เนื้อย่างเกาหลี ความคุ้มค่าบนความเสี่ยง

สารคดีเชิงข่าวฝึกปฏิบัติ

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

40

2547

สร้างชาติด้วยการคืนสิทธิในความรักให้แก่เด็ก

สารคดีเชิงข่าวดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

41

2547

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

42

2547

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

43

2547

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยบูรพา

44

2547

เรียกร้องสิทธิอัตราจ้างชนชั้นสองในมหาวิทยาลัย

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

45

2547

เครื่องกรองน้ำสกปรก

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

46

2547

ออกนอกระบบมหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว ของมหาวิทยาลัยบูรพา

47

2547

เครื่องกรองน้ำสกปรก

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

48

2546

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

49

2546

หนังสือพิมพ์คลื่นประชา

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

50

2546

หนังสือพิมพ์อ้างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

51

2546

ชุมชนซาเล้ง

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

52

2546

ชุมชนซาเล้ง

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

53

2546

เปิดสัญญาทาส จษ-บ. ไทย โฮมฟู้ด ต้นเหตุอาหารแพง

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

54

2546

แพทย์ มช. ประท้วงทวงความยุติธรรม

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

55

2546

กลุ่มน้ำอัดเม็ด  2 องค์กรต่อต้านยาเสพติดโรค

สารคดีเชิงข่าวดีเด่น

ริต้า ปาติยะเสวี

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

56

2545

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

57

2545

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

58

2545

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

59

2545

นักศึกษา-เยาวชน คลั่งเกมออนไลน์ แร็คนาร็อก

ข่าวฝึกปฎิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษม  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

60

2545

พร้อมหรือไม่ที่จะย้าย (ไม่)

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

61

2545

อธิการ ม.อุบลแห่งประเทศไทย รับแก้ผลวิจัยปากมูล

ข่าวฝึกปฎิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

62

2545

ระบบบำบัดน้ำเสีย ย่ำอยู่กับที่

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฎิบัติ ดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์สุรนารายณ์  สถาบันราชภัฎนครราชสีมา

63

2544

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

64

2544

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

65

2544

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

66

2544

มอญอพยพวอนขอสัญชาติ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

67

2544

ต่อด้านอธิการบดี

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

68

2543

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

69

2543

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

70

2543

โรงอาหารมหาวิทยาลัยเพื่อใครกันแน่

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

71

2543

ทรท. พร้อมแก้วิกฤตหอมใหญ่ นักวิชาการชำแหละนโยบายพักหนี้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

72

2542

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

73

2542

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

74

2542

หนังสือพิมพ์รังสิต

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยรังสิต

75

2542

ทุจริตการเลือกตั้งสภานักศึกษา

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

76

2542

จากมือชายสู่มือหมอ : ทางเลือกนักศึกษาไทย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

77

2542

บ่อส่าเหล้าส่อเค้าอันตราย

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต

78

2541

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

79

2541

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

80

2541

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

81

2541

นักศึกษาแต่งงานเปิดเผย

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

82

2541

ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

83

2541

หลอกรับสมัครงานเกลื่อนกรุง เตือนอย่าหลงเชื่อกม.เอาผิดไม่ได้

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

84

2541

ลักลอบทิ้งขยะบนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

ดีเด่นข่าวฝึกปฏิบัติสิ่งแวดล้อม

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

85

2540

หนังสือพิมพ์กำแพงแดง

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

86

2540

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

87

2540

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

88

2540

เมรุก่อมลพิษ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ   สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

89

2540

เกษตรโหดประกาศตัดรุ่นประจานน้องทั่ว มช.

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

90

2540

ชาวบ้านสะบ้าย้อยต้านโรงงานไฟฟ้า

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

91

2540

เมรุก่อมลพิษ

ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติดีเด่น /เริ่มปีแรก

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

92

2539

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

93

2539

ร้านเหล้าขยับเข้าใกล้นักศึกษา

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

94

2539

แฉขบวนการค้ากามน.ศ.ใช้เพจเจอร์-มือถือสั่งจอง

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์ช้างแดง วิทยาลัยโยนก

95

2539

เฉือนสนามบอลทำที่จอดรถ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

96

2538

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

97

2538

หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

98

2538

หนังสือพิมพ์อิสรภาพ

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

99

2538

ขุดลอกแม่ปิงไม่โปร่งใส

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

100

2538

ริชมอนเด้ลักลอบทำวิจัย

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

101

2538

ชี้เหตุหมู่บ้านล่มสลายอวนรุนกวาดทรัพยากรเรียบ

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

102

2537

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

103

2537

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

104

2537

หนังสือพิมพ์ดุสิตโพสต์

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

พิราบน้อย

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

105

2537

ธุรกิจบัตรปลอม เกลื่อนถนนข้าวสาร

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

106

2537

วิกฤตขยะในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

107

2537

ชาวน้ำพองวอนจริงใจแก้ปัญหา

ข่าวฝึกปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

108

2536

หนังสือพิมพ์อ่างแก้ว

หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

109

2536

หนังสือพิมพ์บ้านกล้วย

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

110

2536

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา

หนังสือพิมพ์ปฏิบัติชมเชย

พิราบน้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

111

2536

วิจัย 1 ปีหลังเหตุการณ์มลพิษแม่เมาะ

ข่าวฝึกปฏิบัติดีเด่น

พิราบน้อย

หนังสือพิมพ์นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย