ผลงานส่งเข้าประกวด รางวัลพิราบน้อย และรางวัล ริต้าปาติยะเสวี ประจำปี 2554

ผลงานส่งเข้าประกวด รางวัลพิราบน้อย และรางวัล ริต้าปาติยะเสวี ประจำปี 2554

ประเภท หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ

ลำดับ หนังสือพิมพ์ คณะ สถาบัน ฉบับที่ ปีพศ.
1 หอข่าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย ฉบับที่ 1 วันที่ 23-28 มค. 2555
2 กำแพงแดง สาขาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่16 ฉบับที่26 ก.ย. 2554
3 Jri news feed สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีที่ 1 ฉบับที่1 มค.-มี.ค. 2555
4 ร่มเสลา สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่7 ฉบับที่24 ธ.ค. 2554
5 ณ เกษม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์ ปีที่4 ฉบับที่ 4 ก.พ. 2555
6 ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 13 ฉบับที่ ก.พ. 2554
7 อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่36 ฉบับที่3 18 ส.ค.-กย. 2554
8 บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 มี.ค. 2554
9 อินทนิล สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่7 ฉบับที่20 ก.ค. 2554
10 ลูกศิลป์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปฐมฤกษ์ 12 ต.ค. 2554
11 จันทร์เกษมโพสต์กาญจนบุรี สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ปีที่ 18 ฉบับ ม.ค. 2555
12 รังสิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่18ฉบับที่62 22กย.-6ต.ค.2554
13 อุดรโพสต์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ฉบับ ก.ย. 2554
14 สื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่10 ฉบับที่1 ส.ค.-ก.ย. 2554
15 ช่อบุนนาค คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีที่17 ฉบับที่ 1 กพ.2555

 

ประเภท ข่าวฝึกปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา

ลำดับ ข่าวดีเด่น หนังสือพิมพ์ คณะ สถาบัน
1 แฉขบวนการขโมยข้อมูลส่วนตัว หลอกเผยประวัติเร่ขายรายชื่อ หอข่าว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
2 ผุดเว็บผลิตเอเยนต์หวยใต้ดิน หวังดึงวัยโจ๋สร้างเครือข่าย หอข่าว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
3 คำหยาบเกลื่อนเฟซบุ๊กอนาจารไร้การควบคุม หอข่าว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
4 กองทุนฯ 30 ล้าน สั่นสะเทือนเด็กสาธิตกวาดรางวัลค่าสร้างชื่อกฎใหม่จ่ายลดเหลือเทอมละครั้ง กำแพงแดง สาขาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 กลับลำไม่ทำประชาพิจารณ์นอกระบบ นักศึกษาไม่เกี่ยวพรบ.สวนสุนันทาร่างเสร็จพร้อมเสนอสภา กำแพงแดง สาขาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6 Simsimi Fever! Jri news feed สาขาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7 สั่ง! อ.เสี่ยงภัย เตรียมรับมือภัยแล้งพิดโลก ร่มเสลา สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
8 เกาะติดการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9 ความพร้อมของมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าสู่อาเซียน ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ป.ตรี 8 พันป.โท 3 หมื่น แฉช.รับจ้างทำตัวจบอี้อ อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 ประท้วงคณบดีสื่อสาร รอผลสอบข้อเท็จจริงชี้ชะตา อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 ศึกษาศาสตร์ป่วน อาจารย์แห่ออกยกโหล อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 เรียนกวดวิชา ภาพสะท้อนอีกแง่มุมหนึ่งของระบบการศึกษาไทย บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14 เทคโนโมบาย!=อินเทรนด์ + ฟุ้งเฟ้อ บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
15 ดื่มแล้วขาว ดื่มแล้วสวย เรื่องจริง หรือแค่โฆษณาชวนเชื่อ? บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16 รองหอการค้าฯฟังธงธุรกิจเชียงคานดิ่ง หายนะชาวบ้านร้องจังหวัดเมินเฉย อินทนิล ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 นศ.แพ้น้ำ! ศิลปากรแจงผลิตน้ำตามขั้นตอนการประปา ลูกศิลป์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
18 เด็กทับแก้วเผย ชีวิตรอบรั้วเสี่ยง ลูกศิลป์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
19 ซัดนโยบายแจกแทบเล็ต ป.1 ไม่ตอบโจทย์การศึกษา ลูกศิลป์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 ค้ากาม-มั่วยา บนแพ จันทร์เกษมโพสต์กาญจนบุรี สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
21 นักศึกษาจีนถูกลวนลาม จันทร์เกษมโพสต์กาญจนบุรี สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
22 จีนสำรวจแร่โพแทสอุดรธานีหวังขยายฐานการผลิตในไทย สื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23 กล้องวงจรปิดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณภาพต่ำ สื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 1 ตร. 4 อาสา มีนบุรีนำร่อง 5 สน.ทั่วกรุง ณ เกษม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์

 

ประเภท ข่าวสิ่งแวดล้อม ฝึกปฏิบัติ

ลำดับ ข่าวดีเด่น หนังสือพิมพ์ คณะ สถาบัน
1 ขยะเน่าอุดคลองหลังมกค. หอข่าว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
2 มัจจุราชคราบบีบีกัน ดับชีวิตสัตว์อัพลงยูทูป หอข่าว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
3 แฟชั่นย้อมสีลูกเจี๊ยบสุดบาป หอข่าว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
4 มีระบบบำบัดน้ำเสียแต่ปลาลอยตายในสระ กำแพงแดง สาขาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5 ชาวบ้านอ.บ้านค่าย รวมกลุ่มต้านโครงการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ปัญหาหอยตายซ้ำซาก ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 ซัดชาวบ้านรุกป่าต้นน้ำ ตัวการทำน่านอ่วม อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เปิดโปงโรงฆ่าสัตว์เถื่อนย่านช้างคลาน ปศุสัตว์รับผิดจริงอ้างไร้อำนาจจับกุม อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 จวกพวกรุกล้ำแม่ปิงต้นเหตุน้ำท่วมเดินหน้าสร้างประตูระบายน้ำเชื่อทางรอดอุทกภัย อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 คดีฟ้องโรงงานน้ำตาลวังขนายคดีเงียบ5ปีชาวบ้านโวยแต่โรงงานยังเดินเครื่องฉลุย อินทนิล สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตรน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 ป่าไม้ชัยภูมิ บุกจับมอดไม้รุกป่าภูหยวก สื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 ปลุกกระแสเปิดตัวเว็บไซต์ข่าวสิ่งแวดล้อมหลักถูกลืมจากวงการสื่อ ณ เกษม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์

 

ประเภท สารคดีเชิงข่าว รางวัล ริต้าปาติยะเสวี ปี 2554

ลำดับ ข่าวดีเด่น หนังสือพิมพ์ คณะ สถาบัน
1 ขอที่ว่างแด่... เด็กพิเศษ หอข่าว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
2 เยาวชนจันทร์เสี้ยวกับยุคเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม หอข่าว นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย
3 นักศึกษาถูกทำร้ายด้วยควันบุหรี่มือสอง กำแพง สาขาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4 ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5 ชาวบ้านอ.บ้านค่าย รวมกลุ่มต้านโครงการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
6 ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอังควร ลานมะพร้าว คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
7 เชียงใหม่มหานคร เมื่อท้องถิ่นลุกขึ้นจัดการตนเอง อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 อ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน เสียงที่คนปลายน้ำไม่ได้ยิน อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 เชียงของจากเมืองท่องเที่ยวเสน่ห์ริมน้ำโขง สู่ประตูเศรษฐกิจอินโดจีน อ่างแก้ว คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 เหรียญด้านที่สอง บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11 Bikexenger อาชีพพิทักษ์โลก บัณฑิตย์โพสต์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12 พนมดงรัก..พนมดงเลือด อินทนิล ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13 ชีวิตข้างถนน ลูกศิลป์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
14 ปรากฎการณ์ ซิมซิมิ บทพิสูจน์วัคซีนวัฒนธรรมของสังคมไทย จันทร์เกษมโพสต์กาญจนบุรี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
15 ปรากฎการณ์คนแห่ Like แฟนเพจศาสดา บทสะท้อนสันชาตญาณดิบมนุษย์ จันทร์เกษมโพสต์กาญจนบุรี นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
16 รอยปริสังคมไทย เมื่อคนเหนือ-อีสาน ตกเป็นเหยื่อความเครียดแค้นทางการเมือง จันทร์เกษมโพสต์กาญจนบุรี สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
17 คนลาวไร้รัฐ สื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 พลังงานทางเลือกกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ สื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
19 ปาล์มน้ำมันภัยธรรมชาติพืชพลังงาน สื่อสารมวลชน สาขาสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
20 สิ่งที่ควรรู้บนโลกออนไลน์ สุรนารายณ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
21 เรียนภาษาหรือ ขายแรงงานเถื่อน สุรนารายณ์ นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
22 การพัฒนาระบบระบายน้ำอุโมงค์ยักษ์อนาคตกรุงเทพฯปลอดน้ำท่วมทุกเขต? ณ เกษม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตย์