ผลงานส่งเข้าประกวด รางวัลพิราบน้อย และรางวัล ริต้าปาติยะเสวี ประจำปี 2550

ลำดับที่ ชื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ สถาบัน วันเดือนปี
1 อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์) ส.ค.-50
2 บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก.ย.-50
3 ดุสิตโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต.ค.-50
4 สยามเพรส มหาวิทยาลัยสยาม ต.ค.-50
5 ร่มเสลา มหาวิทยาลัยนเรศวร ธ.ค.-50
6 ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา ม.ค.-51
7 จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ม.ค.-51
8 สารสินนิวส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1-ก.พ.-51
9 เพชบุระ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 1 2550
10 หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ม.ค. - ก.พ. 2551
11 กำแพงแดง มหวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 24-31 ม.ค. 2551
12 สุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ม.ค. - ก.พ. 2551
13 รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ก.ค.-50
14 อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 ส.ค. -2 ก.ย. 50
15 บูมีตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) 1-15 ก.พ. 50
16 จอมบึงโพสต์ มหวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ราชบุรี) ภาคการศึกษา 2 ปี2550
17 สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                               (คณะสารสนเทศสื่อสารมวลชน) ม.ค.-51
18 นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ค.-51

 

ลำดับที่ ข่าวฝึกปฎิบัติ หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ สถาบัน
1 ไซยาไนด์ความตายที่มาเยือนเมืองสองแคว จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 เปิดโฉมหน้าข้าวโพด จีเอ็มโอในคราบข้าวโพดต้านภัยแล้ง จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 วอนปัญญาชนเลิกกินขนมถุง จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 กทม. เสี่ยงแผ่นดินไหว ดุสิตโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5 สวนดุสิตเตรียมออกนอกระบบปี 2552 ดุสิตโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
6 พ.ร.บ. การพิมพ์ล้าหลังผอ.ศุนย์เฝ้าฯ วธ. แนะดึงปชช.มีส่วนร่วมอุดช่องโหว่ล่อแหลม บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7 พ.ร.บ. เหล้ามีช่องโหว่ สรรพสามิตนิ่งเฉย บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
8 ร้านเหล้ารุกหนักซอยรังสิตภิรมย์เปิดใต้หอพักนักศึกษา บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
9 คณบดีสั่งการเทอมหน้าตึกมนุษย์ฯ ไร้จานโฟม ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา
10 ม.บูรพาเตรียมเด้งภาษาไทย จากหลักเป็นเลือกดึงวิทย์ทะเลแทน ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา
11 สร้างแน่จีเอสซีรีสอร์ท อธิการฯลั่นยึดมติกรรมการวางผังฯ ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา
12 ไม่มีแป๊ะเจี๊ยะผอ.สาธิต มมส. ระบุรับเด็กเข้าเรียนโปร่งใส อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์)
13 แฟชั่นถุงผ้า หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14 ลานกีฬา กลางมลพิษ หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
15 ไฮไฟร์(hi5)พระสงฆ์ หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
16 ข้าวไม่ออกรวงเกษตรกรโวยน้ำเสียจากหอพักไหลลงสู่ไร่นา อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม              (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์)
17 ไบโอเทคพลิกวิกฤตแก้ปัญหานาข้าว-นาเกลือ สุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
18 ครูเพลงฟังธง 15 ปี ภาษาโคราชวิบัติแน่ สุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
19 ชุมชนแออัดกลางเมืองย่าโมระอาหน่วยงานปัดความรับผิดชอบ สุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
20 ผลักร้านเหล้าห่างรั้วได้ผล นศ. ซื้อเที่ยวลดลง รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต
21 อบต. ท่าขอนยางลั่นทุ่มงบสางปัญหาถนน-ฟุตบาท อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม               (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์)
22 ร.ร.มึนออกหลักฐานการศึกษาเด็กต่างด้าวครูหวั่นเป็นปัญหาสังคม บูมีตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
23 แม่เหียะแดนสนธยา ปัญหาใหญ่ด้านคมนาคม อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
24 อ.มช.คล้าแชมป์ห้องน้ำสุดสกปรก อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 ลูกช้างโวยระบบลงทะเบียน อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 ตะลึง!สารคาม-ยโสธรแหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม           (คณะสารสนเทศสื่อสารมวลชน)
27 ความปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 แม่ค้าจุฬาฯ ครวญเศรษฐกิจแย่ขึ้นราคาอาหารไม่ช่วย นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 ไป Work&Travel ระวังโดนโกง นักกฏหมายชี้เรื่องนี้เอาผิดได้ นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลำดับที่ ข่าวสิ่งแวดล้อมฝึกปฏิบัติ หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ สถาบัน
1 ไซยาไนด์ความตายที่มาเยือนเมืองสองแคว จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 เปิดโฉมหน้าข้าวโพด จีเอ็มโอในคราบข้าวโพดต้านภัยแล้ง จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 วอนปัญญาชนเลิกกินขนมถุง จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 กทม.เสี่ยงแผ่นดินไหว ดุสิตโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5 กทม. ชี้คัดแยกขยะไร้ผล วอนประชาชนร่วมมือ บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6 คณบดีสั่งการเทอมหน้าตึกมนุษย์ฯ ไร้จานโฟม ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา
7 โครงการบำบัดน้ำเสียด้วยหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8 แฟชั่นถุงผ้า หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
9 ลานกีฬา กลางมลพิษ หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
10 ข้าวไม่ออกรวงเกษตรกรโวยน้ำเสียจากหอพักไหลลงสู่ไร่นา อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์)
11 ไบโอเทคพลิกวิกฤตแก้ปัญหานาข้าว-นาเกลือ สุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12 เขาใหญ่กู้วิกฤตไม้กฤษณา สุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13 มาบตาพุดวอนจัดเขตควบคุมมลพิษ รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต
14 เร่ง DSI ตรวจสอบที่ดินเกาะยาวใหญ่ สารสินนิวส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15 ตะลึง! ขยะล้น มมส. วันเดียวเกือบ 7 ตัน อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์)
16 ชาวท่าขอนยาง โวย! ถนนเสร็จฝุ่นฟุ้ง อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์)
17 คัดค้านสร้างประตูระบายน้ำ อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 ชาวบ้านย่านวัดอุโมงค์สุดทน อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 ป้ายโฆษณาเกลื่อนเมืองชม. อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 ตะลึง!สารคาม-ยโสธรแหล่งพักไม้พะยูงเถื่อน สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม             (คณะสารสนเทศสื่อสารมวลชน)
21 จุฬาฯ งัดป๊อบไฟฟ้าวิจัยพัฒนาประหยัดสกัด "โลกร้อน" นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ลำดับที่ สารคดีเชิงข่าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ สถาบัน
1 เมื่อขนมปนความตาย จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์การต่อสู้ที่ประชาชนเป็นผู้แพ้ตลอดกาล จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3 สารพิษแหล่งน้ำความตายที่ไม่รู้จักเข็ด จันทรเกษมโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
4 สวนดุสิตผลักดันนักศึกษาออทิสติกเรียนร่วมหลักสูตรทั่วไปฃ ดุสิตโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5 เมล็ดพันธุ์ของความรุนแรง บ้านกล้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
6 เคราะห์ซ้ำกำซัดชีวิตเด็กพิการที่ถูกข่มขืน ลานมะพร้าว มหาวิทยาลัยบูรพา
7 กระทงใบเตยของดีแบบไทยชุมชนบางแวก วิถีชีวิตคนเมืองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สยามเพรส มหาวิทยาลัยสยาม
8 แม่น้ำท่าจีนกับสภาพปัญหาน้ำเน่าเสีย สยามเพรส มหาวิทยาลัยสยาม
9 ความหวังหลังคลื่น สยามเพรส มหาวิทยาลัยสยาม
10 เด็กคืออนาคตของชาติแล้วเด็กไร้สัญชาติคือใคร? หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11 บ้านหลังที่สองของเยาวชนผู้ก้าวพลาด หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12 รุมโทรมเมียพ่อเพราะพ่อแย่งเด็กผมก่อน หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13 ผู้พิทักษขยะแห่งท่าขอนยาง อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์)
14 โคโยตี้ สาวนักเต้นแห่งราตรี อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์)
15 ตลาดคลองถม อินทนิล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (คณะมนุษย์ศาสตร์สื่อสิ่งพิมพ์)
16 บุหรี่สินค้าแห่งความตายมัจจุราชเงียบทั้งคนสูบและคนรอบข้าง สุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
17 ชีวิตใหม่เหยื่อเอดส์ต่อสู้โรคร้ายด้วยกำลังใจแบกรับชะตากับกรรมที่ตนไม่ได้เป็นผู้ลิขิต สุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
18 ตามรอยพ่อหลวงสู่ เสี่ยเงินล้าน สุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
19 จตุคามฯ ลามนักศึกษา รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต
20 หมอกควันเชียงใหม่จุดเล็กๆ สะเทือนถึงดวงดาว อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 ทางปลา ทางเขื่อน ทางคน บนสายโขง สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (คณะสารสนเทศสื่อสารมวลชน)
22 ฤาไม้มะดันจะสิ้นจากทามห้วยทับทัน สื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    (คณะสารสนเทศสื่อสารมวลชน)
23 สมบัติไทยกำไรต่างชาติก๊าซภูฮ่อม อุดรโพสต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
24 จามจุรีสแควร์ ศูนย์การค้าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 หากวันหนึ่งสามย่านจะร้างซึ่งความผูกพัน นิสิตนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย