คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต

 

 

ขอเชิญดาวน์โหลด คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต ตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง

 

คู่มือการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต https://bit.ly/2T7rlDc

 

แนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต https://bit.ly/2VAXMLM