สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบแรงงาน”

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบแรงงาน”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560  กรุงเทพ,  ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์  สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พิราบแรงงาน” โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงาน ให้กับบรรณาธิการข่าวและสื่อมวลชน ที่มีประสบการณ์เป็นวิทยากรและผู้ฝึกอบรมให้กับวงการสื่อมวลชนไทย จำนวน 11คน  เพื่อให้มีองค์ความรู้เกี่ยวการเสริมสร้างสุขภาวะคนทำงาน และสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้นำแรงงานและผู้ใช้แรงงานให้เป็นนักสื่อสารด้านแรงงานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงาน