อบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ”

 

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สมาพันธ์สื่อมวลชนนานาชาติ (International Federation of Journalists-IFJ)และสหภาพสื่อมวลชนนอร์เวย์ (Norsk Jornalistlag)

 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้เท่าทันเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ” เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ของสื่อมวลชนในการทำข่าว รายงานข่าว ในข่าวที่มีความเกี่ยวข้องการล่วงละเมิดทางเพศ ได้ถูกต้อง จัดในวันเสาร์ที่ 20 เมษายนน 2562 เวลา 08.30- 15.30 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล

 

จึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งบรรณาธิการ หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าวฯ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าวจำนวน 40 คน สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายนนี้

ลิงค์ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/1c6kwN6tTWfI_GQCiz7OD_jPKzRWPBSB_gpHqzMQbIlM/edit

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ รู้เท่าทันเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562  เวลา 08.30- 15.30 น.

โรงแรม เดอะ สุโกศล

จัดโดยสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย Norsk Jornalistlag and International Federation of Journalists (IFJ)

08.30 น.                ลงทะเบียน

09.00 น.                ความเป็นมาในการจัดงาน

สุเมธ สมคะเน ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

มงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

09.10 น.                กิจกรรมแนะนำตัว

09.30 น.                “การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในที่ทำงานและบทเรียนจากต่างประเทศ

มณฑิรา นาควิเชียร เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านสื่อสารองค์กร UN Women

10.30 น.                กิจกรรม Case Study

11.00 น. “กฎหมายน่ารู้ที่ไม่ควรเพิกเฉย”

วีรศักดิ์ โชติวานิช อดีตอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความ

12.00 น.                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. “อย่างไหนถึงเรียกว่า ความรุนแรงทางเพศ

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ

14.00 น.                แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Case Study)

14.30 น.                นำเสนอผลการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย

15.00 น. สรุปและประเมินผล และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

15.30 น.                ปิดการอบรม