รับสมัครสื่อมวลชนร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการผลิตและวิเคราะห์ข่าวความปลอดภัยทางถนน

 

รับสมัครสื่อมวลชนร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการผลิตและวิเคราะห์ข่าวความปลอดภัยทางถนน

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยร่วมกับสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.)จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการผลิตและวิเคราะห์ข่าวความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปใช้ในการรายงานข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุ

โดยมุ่งหวังให้สื่อมวลชนสร้างตระหนักในสังคม ก่อให้เกิดพฤติกรรมลดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ทีมวิทยากรที่มาอบรมล้วนเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำข่าวสืบสวนสอบสวน และการวิเคราะห์เจาะลึกถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

จึงขอเชิญชวนผู้สื่อข่าวและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน  เปิดรับอบรมจำนวน 15 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ไม่มีค่าใช้จ่าย


ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการผลิตและวิเคราะห์ข่าวความปลอดภัยทางถนน
https://forms.gle/2b98BL5hdaMC5kUW9