ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการผลิตและวิเคราะห์ข่าวความปลอดภัยทางถนน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการผลิตและวิเคราะห์ข่าวความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น.

ณ สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

ลำดับที่

ชื่อ  -  นามสกุล

สังกัด

1

จรรยา คงปิ่น

นสพ.สยามนิวส์

2

จีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ

3

ณฐอร สมพงษ์

Nation TV

4

ธทรง อัศวเสนา

เนชั่น

5

ธนิดา ตัณศุภผล

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

6

นันทวัณ หวังอุดมสุข

tv asahi

7

ปรีชา วัชระนัย

Thai Rescue Volunteer Boardcast Tv

8

ปวเรศน์ สุขไพบูลย์

นสพ.ภาษาญี่ปุ่นnikkanthaibusiness

9

พิมพร อยู่รุ่ง

ช่อง 3

10

ภูธิชย์ อรัญพูล

สำนักข่าวอิศรา

11

วรกร  เข็มทองวงศ์

thaiquote

12

วสันต์ ปัญญาส่อง

จส.100

13

สุเมธ สมคะเน

นสพ. ไทยรัฐ

14

อัฐวุฒ เหลืองสอาด

เพจ ครอบครัวข่าวกาญจนบุรี


เวลา

รายละเอียด

9.00-9.45 น.

เปิดเหตุผล ทำไมทำข่าวอุบัติเหตุต้องเจาะลึก

โดย  นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร

รองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

จราจรระดับจังหวัด (สอจร.)

9.45-10.45 น.

เจาะข่าวอุบัติเหตุ วิเคราะห์ลึกทำอย่างไร

โดย คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา

และ คุณมนตรี จุ้ยม่วงศรี นักข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา

10.45-11.00 น.

พักเบรกรับประทานอาหาร

11.00-12.00 น.

ยกตัวอย่างเคส วิเคราะห์แบบนักสืบสวนในพื้นที่

โดย นายณัฐพงศ์ บุญตอบ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจราจรและกรรมการมูลนิธิไทยโรดส์

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.40 น.

ฟังประสบการณ์และการทำข่าวเพื่อเว็บไซด์ www.roadsafetynewstizen.com เว็บของชาวข่าวเพื่อความปลอดภัยทางถนน

โดย นางสาวเสาวลักษ์ คงภัคพูน บรรณาธิการข่าว PPTV ภาคอีสาน และเว็บไซด์ www.roadsafetynewstizen.com

13.40-16.00 น.

ทดลองวิเคราะห์ข่าวจากเคสจริง

(รับประทานเบรก 15 นาที)

16.00-16.45 น.

นำเสนอและวิเคราะห์ร่วมกัน

16.45-17.00 น.

สรุปการอบรม

โดย คุณขวัญรักษ์ เม้งตระกูล ผู้จัดการโครงการหลักสูตรฯ

และปิดการอบรม