สหภาพแรงงานกลางสื่อฯ วอนจัดอุปกรณ์เสริมป้องกันสารพิษในการทำข่าวน้ำมันรั่ว

สหภาพแรงงานกลางสื่อฯ วอนจัดอุปกรณ์เสริมป้องกันสารพิษในการทำข่าวน้ำมันรั่ว


จากกรณีที่มีเหตุน้ำมันดิบรั่วลงทะเลบริเวณจังหวัดระยองนั้น ทาง "สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย" ได้เฝ้าติดตามข่าวสารการเก็บกู้คราบน้ำมันอย่างใกล้ชิด และด้วยภารกิจของสหภาพฯในการดูแลสวัสดิภาพของสื่อมวลชน จึงพบประเด็นที่เป็นข้อห่วงใยในบางประการ

นายสุเมธ สมคะเน ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนฯ กล่าวถึงข้อห่วงใยว่า ในเรื่องของอุปกรณ์สนับสนุนเพิ่มเติมที่ใช้ในทำข่าวสถานการณ์เช่นนี้ ที่ต้องมีอุปกรณ์เสริมในการป้องการสารพิษที่อยู่ในน้ำมันดิบ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านสุขภาพระยะยาวให้กับผู้สื่อข่าว ช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพและทีมข่าวที่ลงพื้นที่ทำข่าวในบริเวณดังกล่าว ทางสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยจึงขอให้กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ หรือบริษัทของทุกสื่อที่ส่งทีมข่าวลงพื้นที่จังหวัดระยองได้ตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพของทีมข่าวที่ลงพื้นที่ จึงเห็นควรว่าน่าจะมีการสนับสนุนอุปกรณ์เสริมเพื่อป้องกันนสารพิษในการทำข่าวคราบน้ำมันรั่วครั้งนี้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย หากกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ หรือบริษัทของสื่อใดได้มีการสนับสนุนอยู่แล้วทางสหภาพฯขอขอบพระคุณในความห่วงใยต่อทีมข่าวเป็นอย่างยิ่ง

ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชน กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้จากข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงอันตรายของสารพิษที่อยู่ในน้ำมันดิบว่า มีสารพิษที่เป็นพาหะของสารก่อมะเร็ง ซึ่งจะมีผลทั้งต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบผิวหนัง หากมีอาการผิดปกติ ได้แก่ หายใจขัด แน่นหน้าอก หายใจหอบ วิงเวียนศีรษะ ระคายเคืองตา แสบตา คลื่นไส้อาเจียน ขอให้รีบพบแพทย์ จึงขอให้สื่อมวลชนที่ทำข่าวได้ระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ