สหภาพฯสื่อพบปะสหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย (เนชั่น) เปิดตัวระเบียบกองทุน “ชัยภัทรฯเพื่อเพื่อน”

สหภาพฯสื่อพบปะสหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย (เนชั่น) เปิดตัวระเบียบกองทุน "ชัยภัทรฯเพื่อเพื่อน" และเปิดช่องทางโซเชียลสื่อสารคนภายนอกพร้อมเชิญประกวดออกแบบบัตรสมาชิกถึง31ก.ย.นี้

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย เปิดเผยความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยว่า ในวันนี้ (18 ส.ค.) ช่วงเช้าที่ผ่านมามีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย กับสหภาพแรงงานสื่อสารมวลชนไทย จำกัด (เนชั่นฯ) ซึ่งสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยได้รับคำแนะนำที่ดีจากสหภาพเนชั่นฯ ที่จะนำมาประยุกต์และปรับปรุงการทำงาน พร้อมกันนี้ยังได้แจ้งว่าสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้เปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกและบุคคลภายนอก ได้แก่ Line ID : nujtthailand, Facebook "สหภาพแรงงานกลาง สื่อมวลชนไทย", อีเมล "nujtthailand@gmail.com" และทวิตเตอร์ @nujtthailand

เลขาธิการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในวงหารือยังได้รับทราบว่าสหภาพแรงงานกลางฯ ได้ออกประกาศ "ระเบียบกองทุนชัยภัทรฯเพื่อเพื่อน" ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับมอบเงินตั้งกองทุนจากบิดาและมารดาของนายชัยภัทร ธรรมวงศ์ษา(อาร์ท) อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า ที่สหภาพฯเคยจัดงานระดมทุนหาค่ารักษาพยาบาลเมื่อวันที่ 23สิงหาคม2556 และนายชัยภัทรได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ และจากนั้นวันที่4ก.ค.ที่ผ่านมาในงาน "เติมกำลังใจครั้งที่2" บิดาและมารดาของนายชัยภัทรได้นำเงินที่ได้จากการระดมน้ำใจจำนวน 230,000บาท กลับมามอบให้กับสหภาพฯและสมทบอีก 20,000บาท รวมเป็น 250,000 บาท เพื่อตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสื่อมวลชนที่เจ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บจากการทำงานต่อไป

ส่วนกิจกรรมที่ผ่านมาของสหภาพฯ นายจีรพงษ์ กล่าวว่า สหภาพฯได้ร่วมจัดกิจกรรมในนามของสหภาพฯ มาแล้ว 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1.ร่วมจัดงานเติมกำลังใจให้อาร์ท เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2556 กิจกรรมที่ 2.ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การรายข่าวสถานการณ์ความขัดแย้งครั้งที่5 เมื่อวันที่ 29พ.ค.-1มิ.ย. และกิจกรรมที่ 3.ร่วมจัดกิจกรรมเติมกำลังใจ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา  ส่วนกิจกรรมต่อไปสหภาพฯ ขอเชิญสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปร่วมกิจกรรม ประกวดการออกแบบ "บัตรสมาชิกของสหภาพฯ" ในขนาดเดียวกับนามบัตรทั่วไป เพื่อนำมาใช้งานจริงเพื่อเป็นบัตรสมาชิกของสหภาพฯ โดยส่งผลงานการออกแบบพร้อมชื่อ นามสกุล อายุ ตำแหน่ง สังกัด พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ ได้ทาง E-mail nujtthailand@gmail.com ตั้งแต่วันนี้(18 ส.ค.2557) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และจากนั้นจะตัดสินนำผลงานที่เข้าประกวดมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพฯเพื่อคัดเลือกให้เหลือผลงานเดียว โดยจะมีการมอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตร ตามลำดับต่อไป

//////////////

 

ระเบียบสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

ว่าด้วยเรื่องกองทุนชัยภัทรเพื่อเพื่อน

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้จัดตั้งกองทุนชัยภัทรเพื่อเพื่อนขึ้น เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

 

ข้อ ๑      ระเบียบนี้ให้เรียกว่า ระเบียบกองทุนชัยภัทรเพื่อเพื่อน ทำการแทนโดยสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

ข้อ ๒     ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓      กองทุนชัยภัทรเพื่อเพื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

ข้อ ๔      กองทุนชัยภัทรเพื่อเพื่อน ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยที่ประสบอุบัติเหตุและเป็นผู้ป่วยใน เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

กรณีที่สมาชิกสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยเสียชีวิต ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้เป็นดุลพินิจของกรรมการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยในการให้ความช่วยเหลือ

ข้อ ๕      ให้คณะกรรมการสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย เป็นผู้พิจารณา

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗