ข้อบังคับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย (สำนักงานทะเบียนกลาง รับจดทะเบียนเมื่อ 24 ต.ค. 2556)

ข้อบังคับ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย  (สำนักงานทะเบียนกลาง รับจดทะเบียนเมื่อ 24 ต.ค. 2556)

(ดาวโหลดข้อบังคับทั้งหมด)