เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

เชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

 

เรื่อง      ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

เรียน    เพื่อนสมาชิกสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

 

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๗  รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๕๗ และเลือกตั้งประธานสหภาพ และกรรมการบริหาร   ในวันพุธที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐  น. ณ  ห้องอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้าม รพ. วชิระ   ถนนสามเสน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสหภาพฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์นี้ http://tja.or.th/https://joomla.tja.or.th/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=27&id=743:- โดยสามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

สำหรับสมาชิกเก่าจะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงรายปี เพื่อต่ออายุสมาชิก จำนวน ๒๐๐ บาท สมาชิกใหม่ค่าสมัคร ๓๐๐ บาท

ทั้งนี้ สมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของสหภาพฯ จะได้รับเสื้อโปโลที่ระลึกของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยในการเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าวอีกด้วย