สหภาพแรงงานกลางสื่อฯจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สหภาพแรงงานกลางสื่อฯจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี2557 และมติเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ "ปธ.สหภาพ"ลั่นจะเดินไปสู่เป้าหมายของการดูแลสวัสดิภาพสื่อฯ

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีสมาชิกสหภาพฯ ตัวแทนองค์กรสื่อ ผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ วาระการประชุมที่น่าสนใจ คือการรายงานการดำเนินงานประจำปีในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๗ ของสหภาพ โดยรายงานระบุว่า            

หลังจากสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ได้ก่อตั้งโดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น ทางสหภาพฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมทั้งในเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นระยะ ทั้งกิจกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยกิจกรรมภายในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้

๑.การจัดงาน "เติมกำลังใจให้ ‘อาร์ท' แนวหน้า" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยงานดังกล่าว สหภาพฯได้รับแจ้งความประสงค์จาก "กลุ่มเพื่อนอาร์ท" หรือนายชัยภัทร ธรรมวงษา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า ประจำกระทรวงแรงงาน ซึ่งนายชัยภัทรเข้ารับการรักษาอาการป่วยโรคเบาหวานเฉียบพลัน ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งกลุ่มเพื่อนต้องการหาเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษา จึงประสานมายังสหภาพฯ เพื่อจัดงานระดมน้ำใจครั้งใหญ่ขึ้น ผลจากการจัดงานดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะเพื่อนผู้สื่อข่าวและช่างภาพภาคสนามที่ซื้อบัตรและเสื้อในงาน ทำให้มีรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เป็นเงินจำนวน ๒๗๐,๐๐๐ บาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วสหภาพฯ ได้มอบเงินดังกล่าวให้กับครอบครัวของนายชัยภัทร จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท

จากนั้นไม่นานนายชัยภัทรได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา ทางครอบครัวของนายชัยภัทร จึงมีความประสงค์มอบเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยบิดาและมารดาของนายชัยภัทรสมทบเพิ่มอีก ๒๐,๐๐๐ บาท กลับมายังสหภาพฯ ทางสหภาพจึงได้จัดตั้ง “กองทุนชัยภัทรฯเพื่อเพื่อน" ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสื่อมวลชนอื่นๆ ต่อไป

 

๒.การจัดการอบรม "การรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง รุ่นที่ ๕" ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ไมด้ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นการอบรมที่ริเริ่มโดยฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อเรียนรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยง การตัดสินใจและเตรียมตัวก่อนส่งนักข่าวลงพื้นที่ การพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยชีวิต การปฏิบัติตัวในสถานการณ์ความรุนแรง และการเยียวยาสภาพจิตใจหลังความกดดันในการทำงาน เพื่อประโยชน์ในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งสหภาพฯ ได้ตระหนักในเรื่องสวัสดิภาพในการทำข่าวจึงได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการอบรมดังกล่าว และได้การตอบรับเป็นอย่างดี

๓.งาน "เติมกำลังใจ ครั้งที่ ๒" จัดร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  โดยภายหลังจากที่สื่อมวลชนภาคสนามต้องตรากตรำในการทำข่าวการชุมนุมทางการเมืองเป็นเวลานาน ต้องทุ่มเททำหน้าที่ในการรายงานข่าวที่บางครั้งมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เสียชีวิต จนบางรายเกิดความเครียด เหนื่อยล้า และต้องการการเยียวยาทางจิตใจ รวมถึงการเปิดโอกาสพบปะสังสรรกับเพื่อนสื่อภาคสนามด้วยกันเอง ในบรรยากาศผ่อนคลาย เป็นกันเอง สหภาพฯ จึงริเริ่มจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยมี ๒ องค์กรสื่อให้การสนับสนุน ซึ่งมีเพื่อนสื่อมวลชนทั้งนักข่าว ช่างภาพ ผู้ช่วยช่างภาพ และผู้บริหารองค์กรสื่อเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมกิจกรรมต่างๆ เช่น การจับของรางวัล มินิคอนเสิร์ตจากวง "ดิอายไลน์เนอร์" จากชมรมดนตรีกวี ศิลปะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ  และที่สำคัญคือเปิดตัว “กองทุนชัยภัทรฯเพื่อเพื่อน" อย่างเป็นทางการ รวมถึงการรับข้อเสนอจากนักข่าวภาคสนาม ที่รวบรวมความต้องการของสื่อมวลชนภาคสนามไปยังกองบรรณาธิการของตัวเอง ผ่านสหภาพฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ฯ ด้วย

ขณะที่งานด้านต่างประเทศ  สหภาพได้เข้าไปมีบทบาท โดยการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAJU) ที่เมืองมะละกา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับเชิญจากสหพันธ์สื่อมวลชนนานาชาติ หรือ International Federation of Journalists (IFJ) ซึ่งนายสุเสธ สมคะเน ประธานสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนได้เดินทาไงไปร่วมประชุม เพื่อจัดตั้งเครือข่ายสหภาพแรงงานสื่อมวลชนอาเซียน ร่วมกันรณรงค์สิทธิเสรีภาพสื่อ ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพสื่อมวลชนในภูมิภาคร่วมกัน ถือเป็นการเปิดตัวสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยในระดับอาเซียนอย่างเป็นทางการครั้งแรก

ทั้งนี้ สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายสหภาพแรงงานสื่อมวลชนอาเซียนอย่างเต็มตัว เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกสามัญของ IFJ อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ สหภาพฯ ยังมีกิจกรรมพบสหภาพแรงงานสื่อมวลชนในฐานะวิชาชีพเดียวกัน ด้วยการพบปะกับ สหภาพแรงงานสื่อมวลชน(เนชั่น) และสหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่น เพื่อรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการและพัฒนาการของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยต่อไป

โอกาสนี้ ที่ประชุมใหญ่ได้คัดเลือกคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ชุดใหม่ โดยที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ดังนี้

๑.นายสุเมธ สมคะเน                              ประธาน

๒.นายชิษณุชา เรืองศิริ                           รองประธาน

๓.นางสาวตติกานต์ เดชชพงศ                   กรรมการฝ่ายต่างประเทศ

๔.นายวันฉัตร วาณิชพันธุ์                         กรรมการ

๕.นายชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์                      กรรมการ

๖.นายวิจักรพันธ์ุ หาญลำยวง                    กรรมการ

๗.นายวัฒนา ค้ำชู                                 นายทะเบียน

๘.นายปราเมศ เหล็กเพชร์                        เหรัญญิก

๙.นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง                   เลขาธิการ

 

นายสุเมธ สมคะเน ประธานสหภาพฯ กล่าวภายหลังได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน สมัยที่ ๒ ว่า ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่เข้าร่วมประชุม และยืนยันว่าจะนำพาสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทยไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสวัสดิภาพของพี่น้องสื่อมวลชน

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/