สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม นายสุขะวุฒิ วรธรรม สมาชิกอาวุโส

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ พร้อมด้วยนายวัฒนะชัย ยะนินทร เหรัญญิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นางวิจิตรา วรธรรม และ นางสาวอรุณวงศ์ วรธรรม ทายาท นายสุขะวุฒิ วรธรรม สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี