ส.นักข่าวฯปรับปรุงรายชื่อผู้รับประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก


นายกานต์ เหมสมิติ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายชื่อผู้รับประโยชน์จากการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก ซึ่งสมาคมฯได้ทำให้กับสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงรายปี  โดยทำไว้กับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน จึงขอประกาศเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้เขียนใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  www.tja.or.th แล้วส่งคืนให้สมาคมฯ ภายใน 31 สิงหาคม 2561

 

 

ดาวน์โหลด ใบผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกที่จ่ายค่าบำรุงประจำปีแล้ว