พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 62 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล  บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ  นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง   อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ สมาคมฯ  นายสมศักดิ์  ศรีกำเหนิด  นายทะเบียน สมาคมฯ นางสาวหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ   รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ  นายกานต์ เหมสมิติ   รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายมณเฑียร อินทะเกตุ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  นายณัฐนันท์ จุฑากรณ์ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ  พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์  จงยินดี  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี และนางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562 จำนวน 82 ทุน ๆละ 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 410,000 บาท และมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 10 ทุนโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี

กรณีที่ไม่ได้มารับทุนในวันที่ 21 เมษายน สมาชิกต้องติดต่อขอรับทุนที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ตั้งแต่ วันพุธที่ 8  พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป (เนื่องจากสมาคม ฯ ต้องจัดทำบัญชีผู้มารับทุนด้วยตนเองให้แล้วเสร็จก่อน)

มูลนิธิเอสซีจีมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จำนวน 10 ทุน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 62 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล  บางประภา  นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนายอนุวัฒน์  จงยินดี  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี ร่วมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน 10 ทุนให้กับบุตร-ธิดาสมาชิก ประจำปี 2562  เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 11 มีผู้ได้รับทุนจากโครงการนี้รวมปีนี้ไปแล้วทั้งสิ้น 124 ทุน

(ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 - 2562)