สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยทำประกันชีวิตกลุ่มให้สมาชิกสมาคม

นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าสมาคมฯ มีความห่วงใยและให้การดูแลสมาชิกโดยการทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสมาคมฯมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 โดยสมาชิกจะได้รับสินไหมมรณกรรมรายละ 100,000 บาท สำหรับทายาทผู้รับประโยชน์

ในปี 2564 สมาคมฯ ยังคงมอบหมายให้บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด มหาชน ดูแลการประกันชีวิตกลุ่มเช่นเดิม ซึ่งสมาคมฯได้ส่งชื่อสมาชิกที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี และสมาชิกอาวุโสที่อายุไม่เกิน 75 ปี ทำประกันกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.tja.or.th กรณีที่ท่านไม่พบชื่อสามารถแจ้งให้พนักงานสมาคมฯ ตรวจสอบให้ หรือต้องการแก้ไขข้อมูลในถ้อยคำผู้รับประโยชน์สินไหมมรณกรรม ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลแล้วส่งกลับมาที่ tjareporter@gmail.com ภายใน 31 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก สมัครสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ #Thaijournalistsassociation