มอบทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว สมัครด่วนหมดเขต 6 ส.ค.


นายชุมพล แก้วแจ่ม อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ขึ้นเป็นปีแรก โดยจะมอบทุนให้บุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมฯ รวมจำนวน 100 ทุน ทุนละ 10,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ประกาศผลรอบแรกวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 และจะมีการมอบทุนการศึกษาภายในปี 2564

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ยื่นแบบฟอร์มได้ที่อีเมล์ tjareporter@gmail.com (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์ หรือเอกสารที่มายื่นด้วยตัวเอง) คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนต้อง 1.มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 2.อยู่ระหว่างการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา - ปริญญาตรี 3.ผู้ปกครองเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งยังทำงานอยู่ในวงการสื่อ 4. ให้ บุตร-ธิดา ที่สมัครเข้ารับทุนการศึกษาเขียนบรรยายถึงความกตัญญูที่ได้ปฏิบัติในครอบครัว (2-3 บรรทัด ไม่เกิน 200 คำ) สามารถเขียนด้วยลายมือลงบนกระดาษแล้วถ่ายเป็นภาพหรือสแกนส่งมาได้

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tja.or.th ส่งใบสมัครทางอีเมล์ tjareporter@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ประกาศผลรอบแรกวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร PDF

ดาวน์โหลดใบสมัคร Word