สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม ให้นางอรุณี คูณสมบัติ ภรรยา นายประหยัด คูณสมบัติ สมาชิกอาวุโส

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายวัฒนะชัย ยะนินทร เหรัญญิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นางอรุณี คูณสมบัติ ภรรยา นายประหยัด คูณสมบัติ สมาชิกอาวุโสสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี