สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมอาลัยนางอำไพ เพ็งมาก คุณแม่ของ กรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนสมาคมฯร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางอำไพ เพ็งมาก (คุณแม่ของนางสาวจิตวดี เพ็งมาก กรรมการบริหาร สมาคม) ณ ศาลา 5 วัดเสมียนนารี