สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม นายรัฐชพงศ์ สันติเมทนีดล ทายาท คุณสุวรรณอัมพา สันติเมทนีดล สมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายวัฒนะชัย ยะนินทร เหรัญญิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นายรัฐชพงศ์ สันติเมทนีดลทายาท คุณสุวรรณอัมพา สันติเมทนีดล สมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี