สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม ให้นางสาววิไลลักษณ์ เรืองไรรัตนกุลทายาท คุณศรีชัย เรืองไรรัตนกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นายมงคล บางประภา นายก พร้อมด้วย นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ และ นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นางสาววิไลลักษณ์ เรืองไรรัตนกุลทายาท คุณศรีชัย เรืองไรรัตนกุล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี