สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมอาลัยนางสาลี่ ยอดมาลัย มารดา ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นายวัฒนะชัย ยะนินทร เหรัญญิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร สมาคมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม นางสาลี่ ยอดมาลัย มารดา ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2564 ณ วัดพระศรีมหาธาตุ