สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม คุณปราณี ปิยสิรานนท์ภรรยา คุณธนพล ปิยสิรานนท์สมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้คุณปราณี ปิยสิรานนท์ภรรยา คุณธนพล ปิยสิรานนท์ สมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี