ประกาศสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

เพื่อทราบ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หยุดทำการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 เมษายน  – วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565  

สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ทาง tjareporter@gmail.com  เขียนหัวเรื่องว่าสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2565