สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรมให้ คุณจิดาภา ศริลักษณ์ ภรรยา คุณสุประวัติ ศริลักษณ์ สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ และนายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด เหรัญญิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นางจิดาภา ศริลักษณ์ ภรรยา นายสุประวัติ ศริลักษณ์ สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี