มอบสินไหมมรณกรรมให้ นางสาวฐิติรัตน์ นาเจริญ บุตรสาว  นายสุรชัย นาเจริญ สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายมงคล บางประภา นายกสมาคมฯ นายวัสยศ งามขำ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมฯ นางอุษา มีชารี รองเลขาธิการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ และดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล กรรมการจริยธรรมวิชาชีพสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นางสาวฐิติรัตน์ นาเจริญ บุตรสาว นายสุรชัย นาเจริญ สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี