สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯและผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อร่วมอาลัย “คุณพ่อเอื้อน เรืองดิษฐ์ ” บิดาของคุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนองค์กรวิชาชีพสื่อ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อเอื้อน เรืองดิษฐ์ บิดาคุณประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์ อดีตนายกสมาคม ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี