เชิญชวนสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ อัพเดทข้อมูลส่วนตัว เตรียมพร้อมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

นายชุมพล แก้วแจ่ม นายทะเบียนและกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าสมาคมฯ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและรับรองงบดุลประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น ถ.กำแพงเพชร 2 กทม. (ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคม กรอกข้อมูลส่วนตัวตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์สมาชิกต่อไป

#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
#สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ
#Thaijournalistsassociation