สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบสินไหมมรณกรรมให้ นายพงศ์พิมุกข์ ศิริวงศ์ บุตร นายสุรศักดิ์ ศิริวงศ์ สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่อาคารบางซื่อจังชั่น นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ นายบุตรดา ศรีเลิศชัย เลขานุการชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสฯ และนายสวิชย์ บำรุงสุข นายทะเบียนชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสฯ มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นายพงศ์พิมุกข์ ศิริวงศ์ บุตร นายสุรศักดิ์ ศิริวงศ์ สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี