ชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯประชุมเตรียมกิจกรรม 4 มีนาคม

ผุสดี คีตวรนาฏ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประชุมคณะกรรมการชมรมฯครั้งที่1/2566 เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมของชมรมฯ เตรียมเป็นแม่งานจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิตและการแสดงมุทิตาจิตในงานวันนักข่าวและประชุุมใหญ่ ประจำปีของสมาคมนักข่าวฯ 4 มีนาคม ณ ที่ทำการชั่วคราว ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 อาคารบางซื่อจังชั่น กทม.เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2566 ในโอกาสนี้ได้ให้การต้อนรับหนึ่งฤทัย นิวัตยะกุลและเยาวน์ปภัส รังสิกรรพุม จากสำนักยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือซีพี ที่มามอบสวัสดีปีใหม่