สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีมติให้มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรธิดาสมาชิกประจำปี 2566 โดยในปีนี้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาทุนละ 5,000 บาท และขยายระดับชั้นการศึกษาเป็นอนุบาล-ปริญญาตรี บัดนี้คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้พิจารณาจัดสรรทุนโดยแบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาจำนวน 61 ทุน และทุนต่อเนื่องจำนวน 10 ทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างนี้

พร้อมกันนี้ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จึงขอเชิญสมาชิกนำบุตร-ธิดาที่ได้รับทุนดังกล่าว เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ (ที่ทำการชั่วคราว) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ห้องบอลรูม ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น ถนนกำแพงเพชร 2 (MRT กำแพงเพชรทางออก 1) โดยขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วมงานในลิงค์ด้านล่างภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เพื่อจัดเตรียมอาหารและของที่ระลึกให้สำหรับบุตร-ธิดาที่มาร่วมพิธี

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน  2566 เวลา  11.00 น.

(ที่ทำการชั่วคราว) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

ห้องบอลรูม ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น  ถนนกำแพงเพชร 2  (MRT กำแพงเพชรทางออก1)

(ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

10.30 น.                     ลงทะเบียน

11.00 น.                     กล่าวเปิดโดย นายก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

11.15 น.                     พิธีมอบทุนต่อเนื่องสำหรับบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2566

11.30 น.                     ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

11.35 น.                     พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี 2566

11.45 น.                     ประชุมชี้แจงสมาชิกผู้รับทุนต่อเนื่องประจำปี 2566

12.00 น.                       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน