“สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ”มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566  ให้ทุนส่งเสริมบุตร-ธิดาสมาชิก 61 ทุน ส่วน “มูลนิธิเอสซี” มอบทุนต่อเนื่องถึงป.ตรี 10 ทุนเป็นปีที่ 16  

   “นายกสมาคมนักข่าวฯ” หวังเป็นจุดเชื่อมโยงดูแลสวัสดิการเพื่อนร่วมวิชาชีพ เล็งยกระดับความรู้นักข่าว 

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ทำการชั่วคราว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น  สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 

โดยนายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รู้สึกอบอุ่นและดีใจที่ได้เห็นวันที่เสมือนหนึ่งเป็นการรวมครอบครัวนักข่าวมาอยู่ที่นี่ ภายใต้การทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงในด้านการดูแลสวัสดิการของทุกท่าน นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆ คือเรื่องการปกป้องสิทธิเสรีภาพ การติดตามสัมพันธ์กับต่างประเทศในเรื่องความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน  รวมทั้งการยกระดับความรู้ของบรรดานักข่าวทั้งหลาย นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรรมด้านอื่นๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิก ซึ่งอยากให้สมาชิกสมาคมนักข่าวติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งหมดอยู่บนความไว้วางใจที่สมาชิกทุกคนมีต่อสมาคมนักข่าวฯ และกรรมการบริหารชุดนี้ 

นายมงคล กล่าวต่อว่า ทั้งนี้เหตุผลที่น้องๆ ได้รับทุนเป็นเพราะพ่อแม่ของเราทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชน และได้รับความเชื่อถือยอมรับจากสังคม เพื่อหวังว่าให้สื่อมวลชนซึ่งเป็นพ่อแม่ของเราทำหน้าที่ภายใต้จริยธรรมที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมย้อนกลับมา เป็นการลดความขัดแย้ง ลดการหลอกลวงซึ่งจะทำไห้สังคมดีขึ้น เศรษฐกิจไม่ได้รับผลกระทบ บริษัทเอกชนทั้งหลายที่สนับสนุนน้องๆ ก็จะสามารถประกอบอาชีพอย่างสุจริตได้โดยไม่เดือดร้อน ทั้งหมดนี้มีที่มาทั้งสิ้น ดังนั้นไม่มีอะไรได้มาเปล่าๆ เมื่อได้รับทุนแล้วต้องเรียนให้ดี เพราะนั่นคือความภาคภูมิใจและเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ต่อไป

ด้านนายพีรดนย์ ทองแท้ ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี  กล่าวว่า มูลนิธิฯ ดำเนินการมอบทุนการศึกษามาแล้ว 60 กว่าปี เป็นจำนวน 1 แสนกว่าทุน โดยในส่วนของสมาคมนักข่าวฯ มอบทุนมาแล้วเป็นระยะเวลา 16 ปี ซึ่งเราเล็งเห็นความสำคัญว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นนักข่าวเสียสละเวลาทำประโยชน์ให้เพื่อประชาชนและประเทศ จึงอยากจะเข้ามาแบ่งเบาภาระในส่วนนี้  ทั้งนี้ทุนของมูลนิธิเอสซีจีเป็นทุนที่ให้เปล่าจนถึงระดับปริญญาตรี  ไม่มีภาระผูกพัน  ที่ผ่านมาเราก็มองดูว่าความเปลี่ยนแปลงของสังคมมุ่งไปทางไหนซึ่งอาจจะมีในเรื่องทางด้านวิชาชีพสายอาชีวะเราก็สนับสนุนในส่วนนั้นเช่นกัน   โดยทางมูลนิธิให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดด้วย เป็นเรื่องของการเรียนเร็ว จบเร็ว และมีงานทำ เมื่อมีการเรียนแล้วที่สำคัญต้องอยู่รอดได้ด้วย มีความรู้สามารถสร้างรายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ขณะที่นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวฯ กล่าวว่า สำหรับทุนการศึกษาที่ทางสมาคมฯ มอบให้กับบรรดาลูกหลานสมาชิกสมาคมฯ นั้นจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ทุน คือทุนส่งเสริม การศึกษาบุตร-ธิดานักข่าว (ทุนของสมาคมฯ) ได้มีการมอบมาตั้งแต่ปี 2498 นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสมาคมฯ เป็นครั้งแรกรวม 68 ปี กระทั่งปี 2551 มูลนิธิเอสซีจี ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้เข้ามาสร้างโอกาสให้กับบรรดาลูกหลานสมาชิกสมาคมฯ โดยมอบทุนต่อเนื่องแบบให้เปล่าปีละ 10 ทุน โดยมีเงื่อนไขเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ขึ้นไป โดยปีนี้มีผู้รับทุนส่งเสริมฯ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 61 คน และทุนต่อเนื่องของมูลนิธิเอสซีจี เป็นปีที่ 16  จำนวน 10 ทุน  

รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึกสำหรับลูกหลานนักข่าว ประกอบด้วย  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)  Zen Restaurant  Holding   บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (Snack Box)  ธนาคารออมสิน  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  Krispy Kreme Thailand  ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิปอเต็กตึ้ง  บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)