สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ร่วมกับชมรมนักข่าวอาวุโสฯ ท่องเที่ยวศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เมืองอยุธยามรดกโลก

                        เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2566 นางผุสดี คีตวรนาฎ ประธานชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสฯ ร่วมกับนายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ฯ และคณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กิจกรรมศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์เครื่องทอง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำสมาชิกชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสฯ 30 คน ลงพื้นที่ศึกษาตามรอยดินแดนทางประวัติศาสตร์ และอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีต

                        เริ่มจาก “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา” อันเป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องทองที่พบในกรุพระปรางค์วััดราชบูรณะเมื่อปี2500 และเครื่องทองที่พบในกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ ทั้งยังมีโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ได้จากการขุดแต่ง และบูรณะโบราณสถานใน จ.พระนครศรีอยุธยา เช่น พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี ศิลปะลพบุรี  รวมถึงโบราณวัตถุที่ค้นพบในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ วัดมีหาธาตุ และวัดพระราม 

                        ก่อนเดินทางไปชม “วัดมหาธาตุ” ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ใจกลางพระนคร โดยบริเวณในวัดยังมีสิ่งสำคัญ เช่น พระปรางค์ขนาดใหญ่ เจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นเจดีย์ลดหลั่นกัน 4 ชั้น 8 เหลี่ยม วิหารที่ฐานชุกชีของพระประธานในวิหาร กรมศิลปากรพบว่ามีผู้ลักลอบขุดลงไปลึกถึง 2 เมตร จึงดำเนินการขุดต่อไปอีก 2 เมตร พบภาชนะดินเผาขนาดเล็ก 5 ใบ บรรจุแผ่นทองเบาๆ รูปต่างๆ และพระปรางค์ขนาดกลาง

                        ไฮไลน์คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ที่มีความงดงามแปลกตากลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและ เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

                        นายวัฒนะชัย กล่าวว่า เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในจ.พระนครศรีอยุธยาที่มีเอกลักษณ์ทั้งด้านกายภาพประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยมีความรุ่งเรืองในอดีต เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ  จึงจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเมืองรองตามรอยประวัติศาสตร์เมืองอยุธยา เพื่อส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้ เชิงประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของประเทศ

                        ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการการท่องเที่ยววเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน และช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยเกิดการฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากวิกฤตโควิด-19 นี้ 

                        นายวัฒนะชัย กล่าวอีกว่ากิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกชมรมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์อาวุโสฯ บุคคลคงคุณค่า ทุ่มเท เสียสละ เพื่องานข่าวสร้างสรรค์ส่งเสริมต่อประเทศชาติมาอย่างมากมายให้ได้มีโอกาสร่วมพบปะแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ แนวความคิด แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อสังคม สิ่งสำคัญคือเป็นการร่วมตัวของนักข่าวอาวุโสถ้านับอายุรวมกันแล้วมากกว่า 1,449 ปี โดยนักข่าวอาวุโสอายุมากที่สุด 91 ปี 

                        สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มหาชน และผลิตภัณฑ์จากอภัยภูเบศร