ฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ TJA พิจารณาทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าวครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาซีพีเพื่อยุวชนครอบครัวคนข่าว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ทำหน้าที่เป็นประธานการพิจารณาทุนการศึกษาในส่วนของบุตร-ธิดาสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ โดยมีนางสาวหนึ่งฤทัย นิวัตยะกุล นางสาวสิรนันท์ ห่อหุ้ม และนางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ จากเครือซีพีเข้าร่วมประชุม