ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง     ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เรียน    เพื่อนสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗

ใใใใใใใใใใใใใใใใใ๒. งบดุลประจำปี ๒๕๖๖

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย   จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๖๖  รับรองงบดุลประจำปี ๒๕๖๖  ใน วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น ๗ อาคารบางซื่อจังชั่น ถ.กำแพงเพชร ๒

ในการนี้ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญท่านในฐานะสมาชิกสมาคม  เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ และขอความกรุณาศึกษางบดุลสมาคมฯ มาล่วงหน้า กรณีที่ต้องการซักถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามมาล่วงหน้าได้ที่ tjareporter@gmail.com  โทรศัพท์ ๐๒ ๖๖๘ ๙๔๒๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง)

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

การเดินทางมายังสำนักงานชั่วคราว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

-เดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล สามารถจอดรถด้านหลังอาคารบางซื่อจังชั่น ตั้งแต่ชั้นที่ ๓ บี เป็นต้นไป แล้วเข้าประตูอาคารฝั่งลิฟต์ขึ้นมาที่ชั้น ๗ รบกวนนำบัตรจอดรถมาให้พนักงานสมาคมฯ แสกนเพื่อจอดฟรี

-เดินทางมาทางรถไฟฟ้า MRT ขึ้นที่สถานีกำแพงเพชร ประตูที่ ๑ เดินมาที่ตึกอาคารบางซื่อจังชั่น ด้านซ้ายมือ(หันหน้าเข้าตึก)แล้วพอมาถึงเข้าประตูด้านหลังอาคาร เพื่อขึ้นลิฟต์มาที่ชั้น ๗

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมใหญ่ ณ ที่ทำการสมาคมฯ ได้ ปีนี้สมาคมฯ จึงอนุโลมให้สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เข้าประชุมผ่านระบบซูม ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้
.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86237808184?pwd=cndveWlxK3NLMDdxcjBXZ2dka0svUT09
Meeting ID: 862 3780 8184
Passcode: 727274
.
สำหรับสมาชิกที่สามารถมาร่วมประชุมใหญ่ที่สมาคมฯ ได้ กรุณามาที่ห้องบอลรูม ชั้น ๗ อาคารบางซื่อจังชั่น (ตึกแดงวินเทจ) ถนนกำแพงเพชร