สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯเปิดให้ชำระค่าบำรุงภายใน 31 มีนาคม


สมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สามารถชำระเงินค่าบำรุงประจำปี โดยโอนเงินจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีชื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (Thai Journalists Association)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน เลขที่บัญชี 073-2-11315-3

แล้วส่งสลิปมาที่Email tjareporter@gmail.com พร้อมแจ้งชื่อ -นามสกุล สังกัด และเบอร์ ระบุหัวเรื่อง (Subject)ว่า "ชำระค่าบำรุงประจำปี" เพื่อสมาคมฯจะได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป (สามารถตรวจเช็ค รายชื่อผู้ชำระค่าบำรุงสมาชิกได้ที่นี่ )

หมายเหตุ กรุณาชำระค่าบำรุงภายใน 31 มีนาคม เพื่อทำประกันกลุ่ม หากชำระค่าบำรุงหลังจากนี้สมาชิกจะไม่ได้รับการทำประกันกลุ่ม