สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบสินไหมมรณกรรมแก่ทายาทผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่อาคารบางซื่อจังชั่น นางสาวน.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ   มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นายสรรชัย อุบลรัตน์ กับ นางสาว ทิพาพร ชิตทัพ ทายาท คุณลุงทวีศักดิ์ ชิตทัพ สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี