สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ มอบสินไหมมรณกรรมแก่ทายาทผู้เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่อาคารบางซื่อจังชั่น นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯและนางอุษา มีชารี รองเลขาธิการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ   มอบสินไหมมรณกรรม จำนวน 100,000 บาท ให้นางกานดา ล่อใจ ภรรยา นายสุรพล ล่อใจ สมาชิกอาวุโส สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อเร็วๆนี้

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสมาคมฯ ที่ชำระเงินค่าบำรุงประจำปี