สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มอบสวัสดิการทันตกรรมให้สมาชิกสมาคมฯ

นายวัฒนะชัย ยะนินทร อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์  สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ มีมติให้ขยายสวัสดิการผู้ป่วยนอกให้สมาชิกสามารถเบิกค่าทำฟันได้ โดยเบิกได้ครั้งละไม่เกิน ๕๐๐ บาท ปีละไม่เกิน ๖ ครั้ง สำหรับสมาชิกทั่วไป และสำหรับสมาชิกอาวุโส สามารถเบิกได้ครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ปีละไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

.

นอกจากสวัสดิการผู้ป่วยนอกแล้ว สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ยังจัดสวัสดิการประเภทต่างๆให้กับสมาชิกสมาคม ประกอบด้วย สวัสดิการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก สวัสดิการทุนการศึกษาบุตร-ธิดา และสวัสดิการประกันชีวิตกลุ่ม 

.

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ ได้เปิดช่องทางให้สามารถยื่นแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการออนไลน์ได้  โดยหากสมาชิกต้องการขอรับสวัสดิการสามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงค์นี้ด้านล่าง  

.

.