สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯร่วมอาลัยมารดานายชุมพล แก้วแจ่ม อดีตอุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 67 ตัวแทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย นางอุษา มีชารี อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และนายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง เลขาธิการและโฆษกสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณแม่ของนายชุมพล แก้วแจ่ม อดีตอุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์สมาคมฯ ณ ศาลาใหญ่ วัดจำปา กทม.