1 พ.ย. 58-บันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาคมนักข่าวนักหนัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเวชธานี

บันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล

ของสมาคมนักข่าวนักหนัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเวชธานี

(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558- 30 ตุลาคม 2559)