15 ก.ย. 58-บันทึกความเข้าใจ ระหว่างผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

บันทึกความเข้าใจ ระหว่างผู้แทนสมาคมนักข่าวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

และผู้แทนสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558