1พย.59-บันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล ของสมาคมนักข่าวนักหนัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเวชธานี

บันทึกข้อตกลง โครงการสวัสดิการรักษาพยาบาล

ของสมาคมนักข่าวนักหนัสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลเวชธานี

(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559- 30 ตุลาคม 2560)