คำแนะนำสำหรับผู้สื่อข่าวในการทำข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย สถาบันนานาชาติเพื่อความปลอดภัยในการรายทำข่าว International News Safety Institue (INSI)

คำแนะนำสำหรับผู้สื่อข่าวในการทำข่าวภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดย สถาบันนานาชาติเพื่อความปลอดภัยในการรายทำข่าว International News Safety Institue (INSI)


กรณีไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนพัดกระหน่ำภาคกลางของฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 7 ถึง 11 พฤศจิกายน ปี พศ. 2556 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 ราย สูญหายกว่า 1,700 ราย และไร้อยู่อาศัยเกือบ 700,000 ราย เป็นพายุไต้ฝุ่นลูกหนึ่งที่พัดขึ้นสู่ชายฝั่งที่มีกำลังลมแรงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก (315 กม./ชม.)

1.ผู้สื่อข่าวควรผ่านการฝึกอบรมด้านการทำข่าวในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายและการปฐมพยายบาลเบื้องต้น

2.พกถุงยาและเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นติดตัวตลอดเวลาและรู้วิธีใช้

3.ควรมีผู้สื่อข่าวและแหล่งข่าวในพื้นที่คอยให้ข้อมูลสถานการณ์

4.ควรประสานแผนการเดินทางกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายบริหารจัดการและลดความเสี่ยงในภัยพิบัติทางธรรมชาติ

5.ควรตระหนักว่าผู้ประสบภัยอาจขาดแคลนอาหาร น้ำและน้ำมัน จนเป็นเหตุให้เกิดเหตุการปล้นสะดมในบางพื้นที่ ดังนั้นจำเป็นต้องมีน้ำมันสำรองสำหรับยานพาหนะ ไม่ทำตัวให้เด่นชัดเกินไปและเก็บสัมภาระให้มิดชิด

6.ต้องเตรียมตัวให้พอเพียงแก่การยังชีพ กรณีการเข้าไปในบางพื้นที่ที่ไม่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานรองรับหรือขาดแคลน   

7.ควรนำโทรศัพท์สื่อสารผ่านดาวเทียมที่ชาร์จไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดไปด้วยถ้าเป็นไปได้ และควรตระหนักดีว่าสายโทรศัพท์และไฟฟ้ายังคงใช้การไม่ได้ในบางพื้นที่

8.พาหนะที่ใช้เดินทางต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้บนท้องถนน มียางอะไหล่พร้อมและผู้ขับขี่เปลี่ยนยางเป็น


9.เตรียมน้ำดื่มให้พอเพียงและนำยาเม็ดสำหรับทำน้ำให้บริสุทธิ์ไปด้วย

10. ต้องมีอาหารที่ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นติดไปด้วย เช่น ธัญพืชอัดแท่ง

11. เตรียมถุงนอนไปด้วยและเต๊นท์ถ้าจำเป็น