สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯสานต่อ MOU เดิมกับกรรมการ สภาทนายความชุดใหม่ เดินหน้าลดปัญหาทำผิดมรรยาททนายความโดยสื่อมวลชนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ น.ส.ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการประชาสัมพันธ์ นายสัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ  นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย น.ส.อุษา  มีชารี กรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ น.ส.นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์ เลขาธิการสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และคณะสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อหารือร่วมกัน  เนื่องในการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาทนายความชุดใหม่ภายใต้การนำของดร.วิเชียร

ภาพจาก:สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ได้สอบถามถึงความต่อเนื่องของข้อตกลงร่วมกัน (MOU)  ระหว่างสมาคมนักข่าวฯ กับสภาทนายความฯ  ซึ่งได้ลงนามล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565  โดยมีผล 2 ปีนั้น  ดร.วิเชียรยืนยันว่าผลของข้อตกลงร่วมกันดังกล่าวยังมีอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสภาทนายความชุดใหม่

จากนั้นได้มีการหารือเรื่องการนำเสนอข่าวผ่านผู้มีอิทธิพลทางความคิด (influencer) ในสื่อสังคมออนไลน์  โดยเฉพาะผู้ที่เป็นทนายความและผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นทนายความ  ซึ่งทางสภาทนายความเป็นห่วงในเรื่องของการทำผิดมรรยาททนายความ

ภาพจาก:สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

"เรากำลังคุยกันในประเด็นมรรยาททนายความ  กรณีทนายความหรือผู้อ้างตนเป็นทนายความไปเป็นinfluencer ของสื่อมวลชน  ซึ่งกำลังเป็นปัญหาบานปลายอยู่  หลายคนวิ่งมาเพื่อแถลงข่าวให้เป็นข่าว  แล้วก็หายไปไม่ได้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจริงจัง"  นายสุชาติ  ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษสภาทนายความกล่าวตอนหนึ่ง 

ภาพจาก:สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

"แม้แต่ทนายความส่วนหนึ่ง  ยังไม่รู้ว่าการกระทำแบบไหนมันผิดมรรยาททนาย  ทนายความรุ่นใหม่หลายคนยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันผิด  ทางสภาทนายความจึงได้จัดอบรมเรื่องมรรยาททนายความขึ้นให้กับทนายความทั่วประเทศ  และถ้าเป็นไปได้อยากจะร่วมจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับมรรยาททนายความให้กับสื่อมวลชนด้วย   เพื่อเป็นการให้ความรู้และปรามตั้งแต่ต้นน้ำ "  ดร.วิเชียร  ชุบไทยสง  นายกสภาทนายความกล่าว

ทั้งนี้เมื่อทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วได้มีข้อเสนอเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  ดังนี้

มีข้อเสนอในการหารือ 

-  สภาทนายความ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดอบรมความรู้เรื่องมรรยาททนายความแก่สื่อมวลชน 

-  สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเสนอการร่วมกันร่างแนวทางปฏิบัติการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

-  สมาคมนักข่าวฯ เสนอให้สภาทนายความช่วยทำรายชื่อทนายความผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในคดีต่างๆ ที่พร้อมจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน  เพื่อให้ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายเฉพาะด้านจริงๆ เป็นผู้ให้ข่าวต่อสาธารณะ  และเสนอให้มีช่องทางขอความช่วยเหลือทางทนายความเช่นกรณีให้การประกันตัวนักข่าวที่ถูกจับกุมในยามวิกาล

นอกจากนี้ยังเห็นพ้องให้มีการตั้งกลุ่มไลน์ 2 รูปแบบ 

1. ผู้บริหารสื่อกับทนายความที่พร้อมจะให้ข่าวตามความชำนาญเฉพาะด้าน 

2. กลุ่ม Line ที่สามารถให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายคดีกับนักข่าว

ภาพจาก:สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์